پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اس ام اس های درآغوش گرفتن

جدیدترین اس ام اس های درآغوش گرفتن

جدیدترین اس ام اس های درآغوش گرفتن

 

اس ام اس اغوش بی منت
بعضی وقتها
کسی در زندگیت هست !
که اصلا لازم نیست تو را در آغوش بگیرد !
فقط با کلام گرمش  بدون حتی دیدنت
بدون حتی گرفتن دستانت  می تواند !
قلبت را بوسه باران کند  .

 

°

°

°

°

°

 

اس ام اس اغوش عاشقانه من

خواستند بوسه و آغوش را از عشق بگیرند  عشق را از بوسه و آغوش گرفتند.

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش امن

آغوش تو !

تنها دروازه ایست

که برای فتحش !

باید اول تسلیم شد.

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش بی منت عاشقانه

حریم آغوش مرد دوست داشتنیم جای رزم و ناز و نیاز مـن است و بر غیر احازه ی ورود نه

که کشور عشق من مرزی بس امن داشت و مرزبانی بس غیرتی .

°

°

°

°

°

اس ام اس های اغوش من

آغوش تو مترادف امنیت است  !

آغوش تو ترس‌های مرا می‌بلعد

آغوش تو یعنی پایان سردرد‌ها  !

یعنی آغـاز عاشقانه‌ترین رخوت‌ها

آغوش تو یعنی من خوبم.

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش من

پای درخت سیب

تو چیدی و من پیچیدم ؛ !

تو سیب را !

من نسخه ی آغوش تو را .

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش من

میروم تا در آغوش خاک قرار گیرم   و تمام خاطـراتمان را به خاک بسپارم !

چون دیگر بعد تو پناهی بهتر از آغوش خاک ندارم .

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش امن و بی منت عاشقانه من

میخواهم آنقدر خودم را در افکارم و در خاطراتت غرق کنم که دیوانه

شوم تا تو بیایی و مرا در آغوش بگیـری و آرام بگویی  روانیتم  روانی .

°

°

°

°

°

لب به لب حـال خراب و هی شراب و شعر ناب

بعد این مستی چه می چسبد؟ !

در آغوش تو خواب.

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش امن

در آغوشش عطرش را بو نکن

بعد ها

همآن عطر !

درجآی دیگر ویرانت می کند.