پارس ناز پورتال

تبلیغات

جدیدترین اس ام اس های روز اینجاست

مجموعه : اس ام اس جدید
جدیدترین اس ام اس های روز اینجاست

جدیدترین اس ام اس های روز اینجاست 

اس ام اس

آرزوی “خیلی”ها بودم اما اسیر “قدرنشناسی” یک نفر شدم
.
.
.
.
.
تا تو هستی که دستانم را بگیری
آرزو می کنم که هر روز زمین بخورم
کاش تابستان ها هم برفی بود.
.
.
.
.
.
خوشبحال عروسک آویزان ب آیینه ماشینتمام پستی وبلندی زندگیش رامیرقصد.
.
.
.
.
.
تنهایی چای را سرد میکند
غصه را بزرگ !
روز و شبها را طولانی
آدم را پیر !
تنهایی
زندگی را خراب میکند.
.
.
.
.

باید ای دل اندکی بهتر شویم!
یا نه، اصلا آدمی دیگر شویم
از همین امشب، هنگام نماز!
با خدا قدری صمیمی تر شویم.
.
.
.
.
.
شما ثروتمند نیستید، مگر آنکه چیزی
داشته باشید که با پول قابل خریدن نباشد.
.
.
.
.
.
چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی
به تلنگری می شکند!
به لحنی می سوزد
برای دلی می میرد!
به نگاهی جان می گیرد
و به یادی می تپد.
.
.
.
.
.
خوشبختی ما در سه جمله است
تجربه از دیروز!
استفاده از امروز
امید به فردا!
ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم :
حسرت دیروز
اتلاف امروز
ترس از فردا.
.
.
.
.
.
با ارزش ترین چیز در زندگی؛!
دل آدم هاست
اگر کسی!
دلش را به تو سپرد.
امانتدار خوبی باش

 

زندگی آنقدر ابدی نیست که بخواهیم خوب بودن را برا ی فردا بگذاریم .
.
.
.
.
.
اس ام اس روز جدید 
گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چیدن می شوند
که پرواز را فراموش و آسمان را از یاد می برند!
گاهی پرتاب سنگی کوچک ،یاد آور پرواز و آسمان است .
.
.
.
.
.
اس ام اس روز جدید 
نگذار دیگران نام تو را بدانند همین زلال بیکران چشمانت برای پچ پچ هزار ساله ی آنان کافیست .

.
.
.
.
.
اس ام اس روز جدید
دوست داشتن اسونه و باورش سخت اما تو
اسون باورکن که من سخت دوستت دارم.
.
.
.
.
.
اس ام اس روز جدید 
آرزویم اینست
دیدن اوج غرورت درصبح ورسیدن به همه رؤیایت
من دعاخواهم کرد :روزهایت پرنور، شب تو مهتابی!
دل توصادق وصاف، رنگ باران باشد.
.
.
.
.
.
اس ام اس روز جدید 
ﻻ‌ﺯﻣﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ :
ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻨﻴﺪﻥ!
ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﻔﺘﻦ
ﺑﻴﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ !
ﺑﻴﻄﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﻀﺎﻭﺕ است.
.
.
.
.
.
اس ام اس روز جدید 
امام صادق:
«شکر “واقعی” آن است که انسان نعمت های خدا را وسیله گناه قرار ندهد و آنها را در راه خدا مصرف کند» .
.
.
.
.
.
اس ام اس روز جدید 
کسی که به خود اعتماد دارد,به تعریف کسی احتیاج ندارد.
..
.
.
.
.