پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینید

جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینید

جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینید 

بسیاری از سینماها هستند که مردم بیشتر برای مکان دل انگیز به آن سر می زنند تا دیدن فیلم! بله ممکن است جذابیت فضای یک سینما زیاد باشد. این روزها هنر هفتم بهانه ای است برای آشنایی بسیاری از مخاطبانش به فضاهای متفاوت و جذاب دیگر. شاید همین بهانه است که سینما و زمین بازی Cinemaxx به عنوان اولین سینمای چند منظوره در آسیا بازگشایی شود.
جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینیداین زمین بازی ترکیببی از سرگرمی های بصری و فیزیکی برای کودکان و خانواده های آنها است. در این سینما فضای بازی برای کودکان بین 3 تا 10 سال طراحی شده و هدف آن توجه بیشتر به کودکان و وقت گذراندن خانواده ها با فرزندانشان است. این محیط می تواند بخش عمده ای از نیازهای تفریحی کودکان و خانواده هایشان را تامین کند.

 

آموزش در زمان بازی از تکنیک هایی است که به صورت تخصصی در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد و این موضع به خوبی در طراحی این فضای بازی به کار برده شده است. به گفته طراحان پس از ورود به دروازه، کودکان فضایی از رنگ و لذت را تجربه خواهند کرد که تمامی حواس پنچگانه آن ها را درگیر می کند. در این فضا یک کودک می تواند

 

انتخاب کند که صعود کند، برخیزد، بپرد و یا به تماشای فیلمی بنشیند که این آزادی عمل با کمک طراحی داخلی این محیط به کودک داده شده است. این سینما 106 نفر ظرفیت دارد که در آن از صندلی هایی با روکش ضد لک استفاده شده است.
جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینید

جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینید

جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینید

جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینید

جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینید

جذابیت و خلاقیت را در سالن های سینما ببینید