پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

جملاتی کوتاه و قصار از آنتونی رابینز

جملاتی کوتاه و قصار از آنتونی رابینز

جملاتی کوتاه و قصار از آنتونی رابینز

در ادامه جملاتی کوتاه و قصار را از آنتونی رابینز مشاهده خواهیم کرد. عباراتی زیبا و با معنی که باید آنها را بخوانیم.

 

سخنان قصار آنتونی رابینز
مردم همواره متوجه نیت و هدف خیر شما و تلاش‌های از روی راستی شما برای برقراری ارتباط سالم و درست با خودشان هستند و همه چیز را به خوبی می‌بینند

سخنان قصار آنتونی رابینز
هرگاه با دشواری روبرو شدید، آن را بپذیرید و کارهای سازنده انجام دهید.

سخنان قصار آنتونی رابینز
همواره روش دیگری برای نگریستن به آنچه پیش آمده، وجود دارد.
آنچه شادمانی و خوشبختی شما را در زندگی رقم می‌زند، کامیابی‌ها و پیروز‌هایتان نیست. این، هویت، منش و ماهیت بنیادی شماست که باارزش است و می‌توانید به آن ببالید.

سخنان قصار آنتونی رابینز
آنچه تفاوت میان زندگی ما و دیگران را رقم می‌زند، برخورد، نگرش و منش‌های ما در برخورد با دشواری‌هاست، نه خود دشواری‌ها یا اندازه و کوچک و بزرگی آن.

سخنان زیبا آنتونی رابینز
مردم، حیوانات و همه‌ی موجودات زنده را دوست داشته باش و به آنها عشق بورز.

سخنان زیبا آنتونی رابینز
برآشفتگی‌ها و خشم‌های ما برخاسته از چَم و مفهومی است که به پیشامدها، رویدادها و رخدادها نسبت می‌دهیم.

سخنان زیبا آنتونی رابینز
چنانچه از دشواری‌ها نهراسید و به پیشباز آنها بروید، سربلند خواهید بود؛ آن هم با این آگاهی که از زندگانی، بهره‌ی کافی جسته و سراپا و با همه‌ی وجود، زنده بوده‌اید و زندگی کرده‌اید

سخنان زیبا آنتونی رابینز
همه ی تجربه های انسانی، دارای ارزش هستند، ولی گاهی سال ها زمان می برد تا به ارزش آنها پی ببریم.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
زمانی که بُریده‌اید و ناتوان هستید و شکست خورده‌اید، یا احساس می‌کنید دیگران، نیرومندتر، ماهرتر یا حتی خوش شانس‌ترند، به درون خود دست یازید و درد و رنج را به میل، آرزومندی و انگیزه بدل کنید.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
داوری بهتر، زندگی بهتر می آفریند.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
درست است که پرچم تنها یک تکه پارچه است، اما در عین حال نشانه ی تمام فضایل و ویژگی های یک ملت به شمار می رود.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
چنانچه دیگران احساس خوبی نسبت به شما نداشته باشند، در درازمدت، شما نیز نمی‌توانید احساس خوبی نسبت به آنها و خودتان داشته باشید.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
خوبی یا بدیِ هر چیزی نسبی است و بستگی به این دارد که با چه چیز سنجیده شود.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
زمانی که با دشواری‌‌ها و مسائل خود، برخورد مناسب می‌کنید و آنها را به فرصت‌هایی جهت رشد و دگرگونی شخصی بدل می‌سازید، زندگانی خود را به سفری زیبا، پر ماجرا و هیجان‌انگیز بدل خواهید کرد.
سخنان کوتاه آنتونی رابینز
به آن گروه از افراد بپیوندید که به آنچه می گویند عمل می کنند. این افراد، الگوهای بزرگی هستند که سایر افراد جهان را به شگفتی وامی دارند

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
به درستی، هر کس که به توفیق بزرگی نایل شده، نمونه و سرمشق یا آموزگار، راهنما و مشاوری داشته است تا راه درست را به او نشان دهد.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
موفقیت، نتیجه ی تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه ی تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه ی تشخیص نادرست است.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
یک فرد هر چقدر هم که باهوش باشد، مشکل است که به تنهایی بتواند با تمام استعدادهای یک گروه کارآمد برابری کند.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
پاسخ و واکنش مناسب را هنگامی خواهید یافت که مسئولیت‌پذیر باشید.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
اگر سلسله مراتب ارزشهای خود را بشناسید، دلیل کنش هایتان برای خودتان روشن تر می شود و می توانید در زندگی، ثبات بیشتری داشته باشید.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
آمادگی داشتن و استفاده از فرصتها رویهم رفته چیزی را به وجود می آورند که آن را خوشبختی می نامیم.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
هر مسئله و دشواری، بی‌شک، راهکاری دارد.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
این ماییم که فکر خود را محدود می سازیم و در نتیجه، زندگی ما محدود می شود.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
رضایت خاطری که از کمک دیگران به دست می آید به هیچ بهایی قابل خریداری نیست.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
راحتی می تواند اثرات مخربی در زندگی انسان داشته باشد. کسی که زیاد احساس راحتی کند، از رشد، تلاش و خلاقیت باز می ماند.
جملات زیبا آنتونی رابینز
امروزه، قدرت عبارت از توانایی ایجاد ارتباط و نفوذ در دیگران است.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
بکوشید همیشه خود را با هدفهای خود مقایسه کنید، نه با دوستان و همقطاران؛ زیرا همیشه می توان افرادی را یافت که در سطحی پایین تر از ما باشند.

جملات زیبا آنتونی رابینز
راز زندگی در بخشش است؛ سخاوت به زندگی انسان معنا می بخشد.

جملات زیبا آنتونی رابینز
در دنیایی که پر از افراد تبلیغات چی است شما نیز می توانید یکی از آنها باشید، یا اینکه بگذارید شما را تحت تاثیر پیامهای تبلیغاتی قرار دهند.

جملات زیبا آنتونی رابینز
افراد قوی، رمز نفوذ در دیگران را می دانند.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
اگر در زندگی رو به بالا حرکت نکنید ناچار به سرازیری می افتید.

 

 

Loading...

مطالب جنجالی سایت

دختران فراری در کوچه پس کوچه های تهران (+عکس)
دختران فراری در کوچه پس کوچه های تهران (+عکس)
مشاهده بیشتر