پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

بلیط

جملات و عباراتی زیبا از افلاطون

جملات و عباراتی زیبا از افلاطون

جملات و عباراتی زیبا از افلاطون

جملات و عباراتی زیبا از افلاطون را در این مطلب خواهید دید. جملاتی زیبا و آموزنده از فیلسوف بزرگ افلاطون

 

جملات زیبا افلاطون
عشق، نزدیکترین دوست آدمیان است و شفابخش دردهایی است که راه خوشبختی و سعادت را بر بشر فرو بسته اند.

جملات زیبا افلاطون
اگر در شهری، دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نیکی و نیکوکاران کاسته می‌شود.

جملات کوتاه افلاطون
بزرگترین جنایتی که شخص بتواند نسبت به شهر خود مرتکب شود، همانا ستم است.


جملات آموزنده افلاطون
اندیشه کردن، هم‌کلامی روح با خودش است
نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد.

جملات زیبا افلاطون
نهالی که خود، روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد، از این رو، دِینی به دیگران ندارد.

جملات آموزنده افلاطون
آنگاه که چشم عقل باز می شود، چشم سر رو به ضعف و ناتوانی می گذارد.

جملات زیبا افلاطون
در یک شهر به‌سامان، دادگری، بی‌شک وجود خواهد داشت.

جملات افلاطون
آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک شوند؛ زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا برمی دارند.

سخنان افلاطون
آنچه خوب باشد، مسبب همه چیز نمی‌تواند بود، بلکه تنها سبب خیر است، نه سبب شر.

جملات آموزنده افلاطون
جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز کند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد.

جملات زیبا افلاطون
ادراک ناپخته، ابزار سنجش هیچ چیز نمی‌تواند بود.

جملات فلسفی افلاطون
پول و پرهیزکاری، دو کفه‌ی ترازو هستند؛ اگر یکی بالا رفت، بی‌شک، دیگری پایین می‌آید.

جملات زیبا افلاطون
اندیشیدن، خود، گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است.

سخنان زیبا افلاطون
تندرستی بدن، هر چند به درجه‌ی کمال رسد، به خودی خود سبب تندرستی روح نمی‌تواند شد و حال آنکه برعکس، تندرستی روح، همه‌ی نیکویی‌های ممکنه را در جسم ایجاد می‌تواند کرد.

جملات زیبا افلاطون
این لطف عشق است که کار عاشق را پسندیده می نمایاند.
جملات کوتاه افلاطون
چه جریمه‌ای بهتر و مناسب‌تر از آن است که به نادانان می‌دهند؛ یعنی اینکه از آنان درس می‌گیرند.

جملات زیبا افلاطون
دانایان حرف می زنند چون چیزی برای گفتن دارند، احمق ها حرف می زنند چون باید چیزی بگویند.

جملات آموزنده افلاطون
نیکمردان به مهمانی زیردستان ناخوانده می روند، خوبان نیز ناخوانده به مهمانی خوبان می روند.

جملات زیبا افلاطون
زمانی که انسان، به درستی جستارهای خود باور داشته باشد، در پیشگاه مردمان زیرک و دوست، می‌تواند از جستارهای بزرگی که بدان دلبستگی دارد، با جرأت و باور سخن گوید

جملات زیبا افلاطون
به راستی خنده‌آور است که نگاهبانان، خود نیازمند نگاهبانان دیگر باشند.

سخنان افلاطون
پس فیلسوفان راستین کدامند؟ آنان که عاشقان دید حقیقتند.