پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

جملات کوروش کبیر

 

کوروش از پدرش آموخته بود:

کسی را نیاز برآورده نخواهد شد که از یزدان محصولی فراوان پاداش خواهد اما هیچ دانه ای نیافشانده باشد. این نماز ها ناساز و ناهمگون با آیین آسمان است 

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

جملات زیبا از کوروش کبیر

 

سخن کوروش به گبریاس که مخالف بود که کوروش در ابتدا به بابل حمله ببرد:

تو حق داری که احتیاط را توصیه می کنی ولی من عقیده دارم که راست به طرف بابل بروم. نخست آنکه این شهر مرکز قوای دشمن است و سپس آنکه فتح هیچ گاه بسته به عده نبوده بلکه شجاعت باعث بهره مندی است.

 

ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

سخنان کوروش کبیر

 

فرمانروایی بر مردمان به شیوه ای نیک و والا بزرگ تر از هر کار دیگر است.

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

 سخنان کوروش کبیر

 

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

بهترین سخنان کوروش کبیر

 

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

جملات کوروش کبیر

 

پس از مرگم، بدنم را طلاکاری یا نقره کاری نکنید یا در تابوت یا چیزی همانند این مگذارید. زودتر آنرا در آغوش خاک بسپارید. آیا جایی فرخنده تر از خاک برای آرمیدن است؟! خاک مادر زیبایی هاست و دایه نیکی ها. در سراسر زندگی دوستار مردمان بوده ام؛ شاد خواهم شد که دوباره بخشی از آن

چیزی بشوم که برای مردمان خوبی فراوان ببار می آورد.

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

جملات زیبا از کوروش کبیر

 

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم راتوانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

سخنان کوروش کبیر

 

ای انسان هرکه باشی و از هر جا که بیای می دانم خواهی امد من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم بدین مشتی خاک که تن مرا پوشاند رشک مبر.

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

کوروش کبیر سخنان

 

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

سخنانی از کوروش کبیر

 

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکرمی کنند، نه رفتار و عملکرد شما.

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

سخنان کوروش کبیر

 

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

بهترین سخنان کوروش کبیر

 

عمر شما از زماني شروع مي شود که اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد .

 

جملات کوروش کبیر ،متن های زیبای کوروش کبیر

 

 

 

Loading...
عکس های زیباترین و جوان ترین مادربزرگ جهان ژاکلینا بریدو
عکس های زیباترین و جوان ترین مادربزرگ جهان ژاکلینا بریدو
مشاهده بیشتر