پارس ناز پورتال

تبلیغات

بررسی چگونگی کارکرد حافظه بلندمدت در انسان

بررسی چگونگی کارکرد حافظه بلندمدت در انسان

بررسی چگونگی کارکرد حافظه بلندمدت در انسان 

حافظه بلندمدت در انسان خاطره های زندگی را در خود ذخیره می کند. ما بطور دائم و لحظه ای حافظه خود را کنکاش می‌کنیم. تابه حال دقت کرده‌ اید چگونه راه منزل خود را بدون فکر کردن طی میکنید؟! یا برای انجام دادن کارهایی که نیاز به مهارت دارند نظیر رانندگی دیگر فکر نمیکنید و از روی عادت انجام میدهید؟جالب است بدانید اطلاعات مربوط به مهارتهای بلند مدت در بخشی از حافظه به نام حافظه رویه ای ذخیره می شوند.

 

می توان گفت تمام مهارتهای این چنینی تقریبا برای شمابه صورت خودکار درآمده و مغز شما بدون اینکه به نحوه چگونگی فعالیت فکر کند تنها مراحل را به ترتیب اجرا می نماید.

بررسی چگونگی کارکرد حافظه بلندمدت در انسان

تمرین برای کسب مهارت

 به گزارش پارس ناز در این رابطه می توان گفت تمرین فقط وقتی می توانید موثر باشد که تمام و کمال انجام شود.معنی این جمله این است که وقتی کاری را بارها انجام می‌دهید با این کار هم مغز و هم ماهیچه‌هایتان را پرورش میدهید تا آن کار به خاطر بسپارند.

 

ورزشکاران به این نوع حافظه حافظه ماهیچه‌ ای می‌گویند به کمک همین حافظه است که شما فعالیتی مثل شنا یا اسکیت را خودکار انجام می‌دهید چراکه ماهیچه‌هایتان آنها را به خاطر سپرده‌اند.ذکر این مطلب همین جا لازم است که شیوه‌ تمرین کردن اهمیت بینظیر ای دارد وبسیار مهم است که کاری را از همان ابتدا درست یاد بگیرید.زیرادر غیراین صورت بدنتان باید اول شیوه‌ی نادرست را از یاد ببردو دوباره روش جدید را فرا بگیرد.