پارس ناز پورتال

تبلیغات

حرکات مناسب برای گرفتگی گردن در یک دقیقه

حرکات مناسب برای گرفتگی گردن در یک دقیقه

حرکات مناسب برای گرفتگی گردن در یک دقیقه 

وقتی برای طولانی مدت پشت میز می‌نشینید گردنتان می‌گیرد و این اصلا حس خوبی نخواهد بود. پس راه چاره یک نرمش 60 ثانیه اي اسـت. گرفتگی در هر عضله اي اذيت دهنده اسـت اما بدتر از همه ی این اسـت کـه این مشکل در عضلات گردن یا بالای کمر پیش بیاید.

 

با این کـه یک ماساژ درست و حسابی می‌تواند بـه باز شدن عضلاتتان کمک کند اما وقتی سرکارید ممکن اسـت وقت نداشته باشید تا بـه یک متخصص مراجعه کنید.جای نگرانی نیست خودتان دریک دقیقه میتوانید این گرفتگی را رفع کنید. مـن بشما نشان خواهم داد چگونه عمل کنید:

 

گام اول: ابتدا منطقه اي راکه درد میکند شناسایی کنید.

 

اگر سمت راست گردن یا بالای کمرتان بود دست راستتان را روی آن منطقه قرار دهید.

 

اگر سمت چپ بود از دست چپ استفاده کنید.

 

گام دوم: با انگشتان خود روی گرفتگی فشار بیاورید، سخت فشار دهید.

 

مواظب باشید، ممکن اسـت خیلی حس خوبی نباشد.

 

اما دردی اسـت کـه میتوانید تحملش کنید نه دردی تیز و اذيت دهنده.

 

اگر نمیتوانید کاملا بـه آن دسترسی پیدا کنید، یک توپ تنیس یا دیگر موارد مشابه می‌توانند اینکار را برایتان انجام دهند.

 

گام سوم: سرتان رابه آرامی بـه سمت مخالف گرفتگی بچرخانید.

 

در حالیکه سعی میکنید با چانه زیر بغلتان را لمس کنید، سرتان رابه صورت مورب خم نمایید.

 

فعال کردن عضلات گرفته بـه همراه مقداری فشار میتواند گرفتگی را بخواباند.

 

گام چهارم: گام هاي یک تا سه را 20 مرتبه تکرار کنید.

 

پس ازآن بـه گردن و بالای کمر خود یک کشش درست و حسابی وثل وقتی از خواب بیدار میشوید بدهید.

 

اینکار را در طول روز چند بار تکرار کنید تا عضلاتتان آرام شوند.

 

 

برچسب‌ها: