پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

نصیحت های حضرت آدم از کشکول شیخ بهایی

نصیحت های حضرت آدم از کشکول شیخ بهایی

نصیحت های حضرت آدم از کشکول شیخ بهایی 

کشکول شیخ بهایی یک اثر ارزنده و بسیار ازشمند هست که ما برای شما از آن نصیحت هاي حضرت آدم به فرزندانش را در زیر آورده ایم. حضرت آدم پنج وصیت به فرزندش شیث کرد ودستور داد او هم این وصیت ها را به فرزندانش بکند.

 

1- به جهان مطمئن نشوید که من به بهشت جاوید اطمینان یافتم خدا این اطمینان را نپسندید وبیرونم کرد.

 

2- به رای زنان رفتار نکنید که من به میل زن عمل کردم از درخت خوردم وپشیمان شدم.

 

3- هر کاری میخواهید بکنید اول عاقبتش را بنگرید که من اگر عاقبت اندیشی کرده بودم به این مصیبت دچار نمی‌شدم.

 

4- کاری راکه دل در انجامش ارام ندارد ،نکنید؛که من هنگام خوردن از آن درخت دلم می لرزید اما اعتنا نکردم ،خوردم وپشیمان شدم.

 

5- در کارها مشورت کنید که اگر من با ملا ئکه شور کرده بودم،گرفتار نمیشدم.

 

منبع:کشکول شیخ بهایی

 

 

Loading...
رابطه جنسی با اسب و سگ توسط دختران غربی (عکس)
رابطه جنسی با اسب و سگ توسط دختران غربی (عکس)
مشاهده بیشتر