پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

حواسمان باید به عفونت های پوستی باشد

حواسمان باید به عفونت های پوستی باشد

حواسمان باید به عفونت های پوستی باشد 

عفونت های پوستی باید مورد توجه قرار گرفته و درمان شوند وگرنه ممکن است باعث آزار ما در آینده گردند. چرا پوست دچار عفونت می شود؟ پوست به خاطر نقشش به عنوان سدّ دفاعی بدن در برابر میکروب ها و عفونت ها تاوان می پردازد.

 

گاه این میکروب ها پوست را عفونی می کنند و در نتیجه بیماری پوستی را به وجود می آورند که پزشک مجبور به درمان می شود.

 

اغلب انواع ویروس ها، قارچ ها و باکتری هایی که عفونت های پوستی را سبب می شوند، بدون این که مشکلی را به وجود آورند روی پوست زندگی می کنند. آن ها به صورت خفیف، ولی اکثر اوقات به شکل تعادل یافته و هماهنگ یافت می شوند.

 

هر میکروب کاری می کند تا میکروب دیگر در کنترل او باشد، ولی اگر این تعادل به هم خورد، همین میکروب ها پوست را عفونی می کنند و یا اگر باکتری خطرناک ویژه ای وجود داشته باشد، عفونت به وقوع می پیوندد و یا سایر میکروب ها ممکن است به صورت مخفی باشند، در این صورت هنگامی که این میکروب ها توسط عوامل گوناگون پخش می شوند. شروع به تکثیر می کنند.