پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

حکایت جالب و پندآموز بهشت و جهنم

حکایت جالب و پندآموز بهشت و جهنم

حکایت جالب و پندآموز بهشت و جهنم 

حکایت هاي قدیمی می‌توانند برای ما درس زندگی باشند تا بتوانیم با تفکر بهتر و دید بازتری زندگی کنیم پس حکایت بهشت و جهنم را با هم میخوانیم

 

یکى از جملة صالحان بخواب دید پادشاهى را در بهشت هست و پارسایى در دوزخ پرسید موجب این درجات چیست و سبب درکات آن که مردم بخلاف این معتقد بودند.ندا آمد که این پادشه به ارادت درویشان به بهشت اندرست و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ.

 

دلقت به چکار آید و مسحى و مرقع
خود را زعملهاى نکوهیده برى دار

 

حاجت به کلاه برکى داشتنت نیست
درویش صفت باش و کلاه تترى دار

 

 

Loading...
شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس
شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس
مشاهده بیشتر