پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

حکایت زیبا و تاثیرگذار کار کردن

حکایت زیبا و تاثیرگذار کار کردن

حکایت زیبا و تاثیرگذار کار کردن 

زیباترین حکایت بامعنی را برای شما داریم درمورد کار کردن و تلاش و کوشش که می‌تواند درسی باشد برای همه ي ما در زندگی.

 

دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی باری این توانگر گفت درویش راکه چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟

 

گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته‌اند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرّین به خدمت بستن.

 

 

گیلان چای

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X