پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

حکم رابطه جنسی با همسر در زمان استحاضه

حکم رابطه جنسی با همسر در زمان استحاضه

حکم رابطه جنسی با همسر در زمان استحاضه 

رابطه جنسی در زمان استحاضه زن نباید انجام گردد و احکام شرعی مربوط به نزدیکی باید رعایت گردد. زنان در زمان استحاضه نمی توانند رابطه جنسی داشته باشند. 

 

نظر آیت الله خامنه ای:
سوال: آیا نزدیکی در زمان استحاضه جایز است؟

 

جواب: در استحاضه قلیله اشکال ندارد .در استحاضه متوسطه و کثیره اگرغسل های خود را انجام بدهد ،اشکال ندارد.

 

نظر آیت الله مکارم شیرازی:
پرسش : نزدیکی با زن مستحاضه چه حکمی دارد؟

 

پاسخ : نزدیکی در زمان استحاضه قلیله مانعی ندارد اما در زمان استحاضه کثیره تنها در صورتی مجاز است که غسلهای روزانه را انجام داده باشد.

 

حکم نزدیکی با مستحاضه کثیره قبل از غسل

 

پرسش : نزدیکی با زن مستحاضه کثیره بعد از پا کی و قبل از غسل چه حکمی دارد؟

 

پاسخ : نزدیکی با او بعد از پاکی و قبل از غسل اشکال ندارد.

 

حکم نزدیکی در حال نفاس
پرسش : نزدیکی با همسر در حال نفاس چه حکمی دارد؟

 

پاسخ : نزدیکی کردن با زن در حال نفاس حرام است، اما بعد از نفاس اگر زن در استحاضه قلیله باشد مانعی ندارد ولی در استحاضه کثیره باید قبل از نزدیکی، غسل روزانه را انجام داده باشد. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

 

نظر آیت الله سیستانی:
مسأله ۴۲۶ ـ مستحاضه ای که غسل‌های واجب خود را بجا آورده، رفتن او در مسجد و توقّف در آن، و خواندن آیه‌ای که سجده واجب دارد، و نزدیکی شوهر با او حلال است، اگرچه کارهای دیگری را که برای نماز انجام می‏داد مثل عوض کردن پنبه و دستمال، انجام نداده باشد. بلکه این کارها بدون غسل نیز جایز است. رساله توضیح المسائل آیت الله سیستانی.

 

نزدیکی در موارد و زمانهای زیر حرام است:
۱. در حال احرام،

 

۲. زمان نفاس،

 

۳. در حال اعتکاف،

 

۴. دوران قاعدگى،

 

۵. در حال روزه واجب،

 

۶. زمانى که زن کمتر از نه سال داشته باشد،

 

۷. جایى که طواف و نماز نساء در حج را به جا نیاورده باشد.

 

 

لوازم آرایشی

a