پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

خانم ها با ديدن اين آقايان تحريک مي شوند 

اين که مردي باشيد تا از ديد يک زن جذاب بنظر برسيد خيلي مهم است، همسرتان بايد هميشه بشما افتخار کند و فقط شما را ببيند، بنظر شما يک مرد جذاب از ديد يک خانم بايد چه شکل و فرمي داشته باشد؟ امروز از 0 تا 100 دراين باره صحبت ميکنيم.

 

 از ويژگي هاي مرد ايده آل در رابطه جنسي مي توان ده مورد زير را نام برد ، به کار گيري اين موارد آنچنان دشوار نيست و هر مردي مي تواند از پس آن بر بيايد.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

?- آقاياني که به آرامي و با ملايمت عشق ورزي ميکنند. براي تحريک همسرشان وقت صرف مي کنند و به او فرصت مي دهند تا شعله ي شهوتش به آرامي روشن شود.

 

?- آقاياني که در بستر نيز با همسرشان صحبت ميکنند .آقايوني که نميخواهند احساساتشان رابا کلمات عاشقانه در حين رابطه جنسي بيان کنند، به اين نکته دقت کنند که بيان احساسات عاشقانه در قبل، هنگام و بعد از نزديکي به زن احساس محبوبيت و امنيت ميدهد.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

?- آقاياني که در بوسيدن مهارت دارند .هر بوسه عاشقانه که بر لبان همسرتان مي زنيد مي تواند به مانند پيامي پرقدرت بر قلب همسرتان فرود مي آيد و وي را شعله ور سازد.

 

?- آقاياني که با چشمان خود به همسرشان نشان ميدهند وي را دوست دارند و به او عشق مي ورزند . اين را بدانيد که ارتباط چشمي بين دو نفر قدرتمند ترين و موثرترين ارتباطات است که پيامدش فعال شدن چرخه هاي ديگر بدن هردو طرف است، پس با نگاهي عاشقانه به همسرتان احساس محبوبيت بدهيد و از مزاياي اين ارتباط لذت ببريد.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

مردان جذاب

 

?- آقاياني که با مو هاي همسرشان بازي ميکنند .فکر نميکنم هيچ زني در دنياوجود داشته باشد که درهنگام معاشقه از چنگ زدن دستهاي همسرش در مو هاي سرش لذت نبرد !اين را بدانيد که ارتباط چشمي بين دو نفر قدرتمند ترين و موثرترين ارتباطات است که پيامدش فعال شدن چرخه هاي ديگر بدن هردو طرف است.

 

?- آقاياني که در تحريک کردن همسرشان به وسيله لمس کردن مهارت دارند . زن ها در پروسه آمادگي براي نزديکي نياز دارند که با نوازش و لمس آرام، آماده عمليات جنسي شوند.

 

? – آقاياني که از ماساژ دادن به همسر خود لذت ميبرند. زبان عشق لمس کردن است، دستهاي شما زايده هايي فيزيکي نيستند بلکه فرستده هايي قوي اند که نيروي جنسي شما را منتقل ميکنند، با نوازشي عاشقانه معناي واقعي اين جمله را درک کنيد.

 

?- آقاياني که عشق خودرا در بيرون از اتاق خواب نيز به همسرشان نشان مي دهند و وي را به احساس و باور محبوبيت مجبور مي کنند . يک «دوستت دارم» ، يک شاخه گل ، يک اس ام اس عاشقانه و يک تک زنگ نيم روزي که به همسرتان احساس محبوبيت بدهد ، ميتواند در شب هنگام به طوفاني عشقي تبديل شود.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

هر مردي بايد هنر جاذبه جنسي را خوب بلد باشد

 

?- آقاياني که پيش از عشق ورزي خود رابه لحاظ فيزيکي و جسماني آماده ميکنند. کارهايي ماننده معطر کردن دهان، ازاله مو هاي زائد، عطر زدن و دوش گرفتن و … ميتوانند براي آماده کردن جسمي شما موثر باشند.

 

?? _ آقاياني که به همسرشان وفادارند .فراموش نکنيد اگر همسرتان حس کند تنها شريک لحظه هاي لذت تان است ،تلاش بيشتري براي لذت بردن مضاعف شما مي کند.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

آقاياني که از ديد خانمها جذاب اند

 

زنان از چه مرداني تحريک مي شوند

مردان تحريک کننده، ، آيا دوست داريد همسرتان رابه يکي از اين قهرمانان تبديل کنيد؟ اگه دوست داريد سعي کنيد جزء اين ?? مرد باشيد تا ببينيد که همسر شما توان رد کردن و پس زدن جنسي شما را ندارد!

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

اين مردان تحريک کننده زنان هستند

 

?- آقاياني که به آرامي و با ملايمت عشق ورزي ميکنند، آقايوني که به سرعت ميروند سراغ شورت خانمشان و عمل دخول را شروع ميکنند و فوري و باعجله ميخواهند کار را تمام کنند به اين نکته دقت کنند که اگر شعله هاي جنسي خانمشان رابه آرامي روشن کنند اين شعله ها تا مدت بيشتري روشن خواهند ماند.

 

?- آقاياني که در بستر نيز با همسرشان صحبت ميکنند «آقايوني که نميخواهند احساساتشان رابا کلمات عاشقانه در حين رابطه بيان کنند، به اين نکته دقت کنند که بيان احساسات عاشقانه در قبل، هنگام و بعد از رابطه به زن احساس محبوبيت و امنيت ميدهد، احساسي که همسرتان رابه وزيري محبوب در دربار شما تبديل خواهد کرد»

 

?- آقاياني که در بوسيدن مهارت دارند «هر بوسه عاشقانه که بر لبان همسرتان ميزنيد ميتواند به مانند پيامي پرقدرت بر قلب همسرتان فرود مي آيد و اورا شعله ور سازد، اين جمله را هرگز فراموش نکنيد»

 

?- آقاياني که با چشمان خود به همسرشان نشان ميدهند اورا دوست دارند و به او عشق مي ورزند «اين را بدانيد که ارتباط چشمي بين دو نفر قدرتمند ترين و موثرترين ارتباطات است که پيامدش فعال شدن چرخه هاي ديگر بدن هردو طرف است، پس با نگاهي عاشقانه به همسرتان احساس محبوبيت بدهيد و از مزاياي اين ارتباط لذت ببريد»

 

?- آقاياني که لباسهاي همسرشان رابه آرامي در مي آوردند

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

?- آقاياني که در تحريک کردن همسرشان به وسيله لمس کردن مهارت دارند «زن ها در پروسه آمادگي براي رابطه نياز دارند که با نوازش و لمس آرام، آماده دخول و عمليات جنسي شوند، اين نکته را هم به داشته هايتان اضافه کنيد»

 

?- آقاياني که با مو هاي همسرشان بازي ميکنند

 

?- آقاياني که از معاشقه با همسرشان لذت ميبرند «خيلي ساده است هنگامي که معاشقه بکنيد و احساساتتان رابه بيرون تراوش کنيد اين خود مهم‌ترين جذب کننده براي همسرتان است»

 

?- آقاياني که عشق خودرا در بيرون از اتاق خواب نيز به همسرشان نشان مي دهند و وي را به احساس و باور محبوبيت مجبور مي کنند «يک «دوستت دارم» ، يک شاخه گل ، يک اس ام اس عاشقانه و يک تک زنگ نيم روزي که به همسرتان احساس محبوبيت بدهد ، ميتواند در شب هنگام به طوفاني عشقي تبديل شود، باور نميکنيد، فردا صبح امتحان کنيد»

 

??- مرداني که مي دانند چگونه بدن زنانه و موئث همسرشان را ارضاء کنند.

 

??- آقاياني که ميدانند چگونه همسرشان رابه لحاظ جنسي فريبا و دلنشين کنند.

 

??- آقاياني که پيش از عشق ورزي خود رابه لحاظ فيزيکي و جسماني آماده ميکنند. «کارهايي ماننده معطر کردن دهان، ازاله مو هاي زائد، عطر زدن و دوش گرفتن و … ميتوانند براي آماده کردن جسمي شما موثر باشند»

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

??- آقاياني که به همسرشان احساس زيبا بودن مي دهند. «اين جا يک راز را بهتون ميگم ، هنگامي که يک زن احساس بکند که براي شما زيبا است، مثل توپ ميترکه! از من گفتن»

 

??- آقاياني که از ماساژ دادن به همسر خود لذت ميبرند. زبان عشق لمس کردن است، دستهاي شما زايده هايي فيزيکي نيستند بلکه فرستده هايي قوي اند که نيروي جنسي شما را منتقل ميکنند، با نوازشي عاشقانه معناي واقعي اين جمله را درک کنيد»

 

??- آقاياني که عاشق در آغوش گرفتن همسرشان هستند.

 

??- آقاياني که دستهاي همسر خودرا در دست ميگيرند و آن را نوازش ميکنند.

 

??- آقاياني که پس از گذشت ساليان همان‌ گونه مانند روزهاي اول آشنايي شان با همسر خود رفتار ميکنند.سايت پارس ناز آهان اين نکته ماله کهنه کاراست، رفقا با تجربه دقت کنند که اگه اجازه ندهيد همسرتان برايتان عادي شود و نگاهتان همان نگاه اول باشد، اين طوفان عشقي تبديل به امواجي پايدار خواهد شد که ضامن پايداري رابطه تان در تمام زندگي باقيمانده خواهد شد»

 

??- آقاياني که به همسرشان نشان ميدهند که او تنها زن زندگي آنهاست و به او احساس و باور «خاص بودن» ميدهند.

 

??- آقاياني که همسرشان را دوست دارند و به او عشق ميورزند.

 

??- آقاياني که چنين باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامي سختيهاي زندگي را براي آن ها سهل و راحت و حتي از بين مي برند.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

مرداني که زنان جذب آنان مي‌شوند

 

تاثير طول آلت تناسلي و نوع بکارت در لذت جنسي

هر چند مطالب زيادي در مورد طول آلت تناسلي مردان در پايگاه اطلاع رساني تنظيم خانواده منتشر گرديده اما با توجه به آنکه واژه تغيير اندازه آلت تناسلي يکي از واژگان پر جست‌وجو ميباشد ، لذا دراين پست به صورت پرسش و پاسخ به اين موضوع ميپردازيم.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

لذت جنسي

 

از نظر فيزولوژيکي « جسماني » بزرگي طول و قطر آلت تناسلي تاثيري درلذت جنسي براي خانمها ندارد ، بدين ترتيب براي زنان فرقي ندارد آلت تناسلي 13 سالنتيمتر باشد يا 18 سانتيمتر ، همچنين براي مردان نيز اندازه آلت تناسلي تاثيري در لذت جنسي آن ها ندارد به طور کلي بد نيست بدانيد اکثر خانمها احساس خاصي در دخول جنسي تجربه نميکنند چرا که 70 درصد خانمها از طريق لمس و تحريک ناحيه کليتوريس احساس لذت ميکنند نه از طريق دخول.

 

چرا مردان به دنبال افزايش سايز آلت تناسلي هستند ؟

اول : مردان توانايي جنسي را مرتبط با طول آلت تناسلي خود ميدانند ، از اينرو بزرگ بودن آ?ت تناسلي در اعتماد به نفس جنسي آن ها موثر است

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

طول آلت تناسلي مردان به عوامل بسيار مختلفي مربوط است

 

دوم : متاسفانه آقايان طول آلت تناسلي خودرا با طول آلت تناسلي بازيگران پورنو قياس ميکنند اين در حاليست که ، اندازه آ?ت تناسلي به‌ صورت منطقه اي است ودر مردان برخي کشورها بزرگ تر ودر برخي ديگر از مناطق کوچک تر ميباشد

 

اندازه طبيعي آلت تناسلي مردان ايراني

اولا اگر نگران آن هستيد که آيا اندازه ا?ت تناسلي شما طبيعي است يا خير ميتوانيد با کليک روي اين جا به‌ صورت آنلاين از طبيعي بودن اندازه آلت تناسلي خود اطمينان حاصل کنيد، بد نيست بدانيد بر مبناي اطلس جهاني اندازه آلت تناسلي مردان ايراني در منطقه اي هستند که طبيعي ترين اندازه آلت تناسلي را دارا هستند حدود 13 تا 15 سانتيمتر به طور ميانگين، اين در حاليست که اندازه آلت تناسلي در حالت کشيده ببيش از 9?5 سانتيمتر طبيعي است.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

زنان با ديدن اين مردان تحريک ميشوند

 

ميانگين طول آلت تناسلي آقايان در برخي کشورها

سودان – کلمبيا – ونزوئلا -بوليوي با ميانگين 16 تا 18 سانتيمتر

فرانسه – برزيل – کشور مکزيک – مصر با ميانگين 15 تا 16 سانتيمتر

ايران – ليبي – ترکيه – عراق – کانادا-يونان – فنلاند با ميانگين 13 تا 15 سانتيمتر

روسيه – امريکاي شمالي با ميانگين 11?5 تا 13?5 سانتيمتر

چين – هند – پاکستان با ميانگين 9?5 در 11?5 سانتيمتر

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

آيا نوع پرده بکارت در لذت جنسي موثر است ؟

به هيچ عنوان ، نوع بکارت نقشي در لذت جنسي ندارد ، اما ممکن است در افرادي که داري بکارت ارتجاعي هستند با توجه به آنکه طبق معمول اين نوع بکارت از طريق دخول از بين نميرود ممکن است درد آن باعث کاهش لذت جنسي شود هر چند روشهايي جهت کاستن از درد آن وجوددارد.

 

نتيجه گيري :

نه اندازه آلت تناسلي و نه نوع بکارت هيچ نقشي در لذت جنسي ندارند ، بلکه کيفيت و اثر پذيري رابطه جنسي مستلزم مهارتهاي لازم در تحريک ، معاشقه و پيشنوازي و انواع حالات نزديکي است. لذا همواره توصيه ميشود ، بجاي فکرک ردن به اشکال اندامهاي جنسي که هيچ نقشي در کيفيت رابطه ندارند به مطالعه آموزش مهارتهاي جنسي بپردازيد

 

و اما: زنان به کدام نقاط بدن مردان توجه مي کنند

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

دراين قسمي ليستي از اعضايي كه آقايون طبق معمول به اين دليل كه تصور مي كنند خانمها به آن قسمت ها اهميت نمي دهند، انها را تميز نكرده و مراقبت هاي لازم را در موردشان انجام نمي دهند، را برايتان آورده ايم. اميدواريم پس از مطالعه فهرست زير، جزء افرادي باشيد كه از اين نقاط مراقبت كافي مي كنند و اهميت آن را مي دانند.

 

ابرو

او انتظار ندارد كه ابروهاي شما همانند خودش كاملا داراي فرم باشد، اما ابروهاي پر ودر هم و بر هم نيز، چيزي نيست كه او انتظار ديدنش را داشته باشد.دراين مورد چه كنيد: اگر شما جز آن دسته از آقاياني هستيد كه ابروهاي پري دارند، بايد درست كاري را انجام دهيد كه خانمها انجام مي دهند: ابروهايتان را برداريد. فقط كافي است مو هاي بين دو ابرو را برداريد «فقط موهايي كه وسط دو ابرو قراردارند».

 

ناخن

دستان شما نقطه اي هستند كه مطالب بسياري در مورد نظافت و بهداشت شخصي شما را در اختيار او قرار مي دهند. پس اجازه ندهيد تا ناخن هاي چرك و كثيف شما را از دور خارج كنند.دراين مورد چه كنيد: لازم نيست هر هفته مانيكور كنيد تا ناخن هايتان فرم داشته باشند، بلكه فقط كافيست از داروخانه يك شماره سوهان خريداري نماييد و سختي ها و لبه هاي تيز آن را صاف كنيد. هيچ خانم دوست ندارد، كسي وي را با ناخن هاي بد فرم و ناصاف در آغوش بگيرد.

 

پوست

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

هيچ خانمي نمي تواند از لمس كردن پوست لطيف و صاف اجتناب كند. آيا اين دليل كافي نيست تا شما را ترغيب به داشتن پوستي لطيف و شاداب نمايد؟ دراين مورد چه كنيد: خانمها به وسيله كرم هاي نرم و مرطوب كننده با خشكي پوست در سرما مبارزه مي كنند، آقايون اغلب اين كار را انجام نمي دهند. لازم نيست موشك هوا كنيد؛ فقط يك قوطي نرم كننده «ترجيحا بدون بو» خريداري كنيد و آن را مرتبا بر روي پوست خود بماليد تا خشكي ها از بين بروند.

 

پا

ترك پا، قارچ هاي موضعي، ناخن ها بلند انگشت هاي پا، و بوي بد آن مي تواند به اساني وي را از برقراري رابطه با شما منصرف كند. متاسفانه زماني كه شما كفش هايتان را در مي آوريد نخستين چيزي كه يك خانم به آن توجه مي كند، همين موارد هستند. اگر نتوانيد از اين قسمت پنهان بدن خود به خوبي مراقبت كنيد، او ممكن است تصور مي كند كه توانايي مراقبت و نگه داري از ساير اعضاي مخفي را نيز نداريد.

 

موي بيني/ گوش

من موي گوش و بيني يك مرد رابا سبيل هاي بلند و نمايان يك خانم برابر مي دانم. يك خانم براي از بين بردن سبيل ها، انها را موم مي اندازد، دكولوره مي كند و هر كار ديگري كه از دستش بر آيد دراين زمينه انجام مي دهد. آيا شما نيز نبايد همين كار را انجام دهيد؟ دراين مورد چه مي كنيد: دراين قسمت يك راهنماي ساده وجوددارد كه بايد آن را اجرا كنيد: زماني كه مو هاي گوش و يا بينآنقدر بزرگ شده باشند كه از سوراخ ها بيرون بزنند، بايد نسبت به كوتاه كردن انها اقدام كنيد.

 

دندان

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

لبخندي با دندانهاي درخشان تحت هر شرايطي همه ي چيز رابه نفع شما بر مي گرداند. دندانهاي لكه دار، زرد، و پلاك دار وي را به اساني به سمت ديگري منحرف ميكند.دراين مورد چه كنيد: اگر مشكلات دندان هايتان بيش از اندازه حاد شده بايد، نزد دندانپزشك برويد؛ اما اگر هنوز به اين مرحله نرسيده ايد، بهتر است يك خمير دندان سفيد كننده و دهان شويه خريداري كنيد. البته بايد اشاره كنم كه استفاده كردن از انها را نيز از ياد نبريد.

 

كمر

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

كمر شما شهوت انگيزترين نقطه بدن‌تان است، البته نه زماني كه پر است از جوش و مو هاي زائد.دراين مورد چه كنيد: اگر مشكل شما جوش هاي غرور است، از كرم و يا لوسيون هاي پاك كننده استفاده كنيد. در مورد موها هم اگر مقدار آن ها كم باشد اصلا مسئله اي نيست، تا به حال كمي مو هيچ را اذيت نكرده اما اگر مقدار آن بيش از حد نرمال است بايد به سالن زيبايي برويد و انها را اپيلاسيون كنيد .

 

خانمها با ديدن اين آقايان تحريک مي‌شوند «دانستني هاي جنسي داغ»

 

خانم ها با ديدن اين آقايان تحريک مي شوند 

اين که مردي باشيد تا از ديد يک زن جذاب بنظر برسيد خيلي مهم است، همسرتان بايد هميشه بشما افتخار کند و فقط شما را ببيند، بنظر شما يک مرد جذاب از ديد يک خانم بايد چه شکل و فرمي داشته باشد؟ امروز از 0 تا 100 دراين باره صحبت ميکنيم.

 

 از ويژگي هاي مرد ايده آل در رابطه جنسي مي توان ده مورد زير را نام برد ، به کار گيري اين موارد آنچنان دشوار نيست و هر مردي مي تواند از پس آن بر بيايد.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

?- آقاياني که به آرامي و با ملايمت عشق ورزي ميکنند. براي تحريک همسرشان وقت صرف مي کنند و به او فرصت مي دهند تا شعله ي شهوتش به آرامي روشن شود.

 

?- آقاياني که در بستر نيز با همسرشان صحبت ميکنند .آقايوني که نميخواهند احساساتشان رابا کلمات عاشقانه در حين رابطه جنسي بيان کنند، به اين نکته دقت کنند که بيان احساسات عاشقانه در قبل، هنگام و بعد از نزديکي به زن احساس محبوبيت و امنيت ميدهد.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

?- آقاياني که در بوسيدن مهارت دارند .هر بوسه عاشقانه که بر لبان همسرتان مي زنيد مي تواند به مانند پيامي پرقدرت بر قلب همسرتان فرود مي آيد و وي را شعله ور سازد.

 

?- آقاياني که با چشمان خود به همسرشان نشان ميدهند وي را دوست دارند و به او عشق مي ورزند . اين را بدانيد که ارتباط چشمي بين دو نفر قدرتمند ترين و موثرترين ارتباطات است که پيامدش فعال شدن چرخه هاي ديگر بدن هردو طرف است، پس با نگاهي عاشقانه به همسرتان احساس محبوبيت بدهيد و از مزاياي اين ارتباط لذت ببريد.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

مردان جذاب

 

?- آقاياني که با مو هاي همسرشان بازي ميکنند .فکر نميکنم هيچ زني در دنياوجود داشته باشد که درهنگام معاشقه از چنگ زدن دستهاي همسرش در مو هاي سرش لذت نبرد !اين را بدانيد که ارتباط چشمي بين دو نفر قدرتمند ترين و موثرترين ارتباطات است که پيامدش فعال شدن چرخه هاي ديگر بدن هردو طرف است.

 

?- آقاياني که در تحريک کردن همسرشان به وسيله لمس کردن مهارت دارند . زن ها در پروسه آمادگي براي نزديکي نياز دارند که با نوازش و لمس آرام، آماده عمليات جنسي شوند.

 

? – آقاياني که از ماساژ دادن به همسر خود لذت ميبرند. زبان عشق لمس کردن است، دستهاي شما زايده هايي فيزيکي نيستند بلکه فرستده هايي قوي اند که نيروي جنسي شما را منتقل ميکنند، با نوازشي عاشقانه معناي واقعي اين جمله را درک کنيد.

 

?- آقاياني که عشق خودرا در بيرون از اتاق خواب نيز به همسرشان نشان مي دهند و وي را به احساس و باور محبوبيت مجبور مي کنند . يک «دوستت دارم» ، يک شاخه گل ، يک اس ام اس عاشقانه و يک تک زنگ نيم روزي که به همسرتان احساس محبوبيت بدهد ، ميتواند در شب هنگام به طوفاني عشقي تبديل شود.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

هر مردي بايد هنر جاذبه جنسي را خوب بلد باشد

 

?- آقاياني که پيش از عشق ورزي خود رابه لحاظ فيزيکي و جسماني آماده ميکنند. کارهايي ماننده معطر کردن دهان، ازاله مو هاي زائد، عطر زدن و دوش گرفتن و … ميتوانند براي آماده کردن جسمي شما موثر باشند.

 

?? _ آقاياني که به همسرشان وفادارند .فراموش نکنيد اگر همسرتان حس کند تنها شريک لحظه هاي لذت تان است ،تلاش بيشتري براي لذت بردن مضاعف شما مي کند.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

آقاياني که از ديد خانمها جذاب اند

 

زنان از چه مرداني تحريک مي شوند

مردان تحريک کننده، ، آيا دوست داريد همسرتان رابه يکي از اين قهرمانان تبديل کنيد؟ اگه دوست داريد سعي کنيد جزء اين ?? مرد باشيد تا ببينيد که همسر شما توان رد کردن و پس زدن جنسي شما را ندارد!

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

اين مردان تحريک کننده زنان هستند

 

?- آقاياني که به آرامي و با ملايمت عشق ورزي ميکنند، آقايوني که به سرعت ميروند سراغ شورت خانمشان و عمل دخول را شروع ميکنند و فوري و باعجله ميخواهند کار را تمام کنند به اين نکته دقت کنند که اگر شعله هاي جنسي خانمشان رابه آرامي روشن کنند اين شعله ها تا مدت بيشتري روشن خواهند ماند.

 

?- آقاياني که در بستر نيز با همسرشان صحبت ميکنند «آقايوني که نميخواهند احساساتشان رابا کلمات عاشقانه در حين رابطه بيان کنند، به اين نکته دقت کنند که بيان احساسات عاشقانه در قبل، هنگام و بعد از رابطه به زن احساس محبوبيت و امنيت ميدهد، احساسي که همسرتان رابه وزيري محبوب در دربار شما تبديل خواهد کرد»

 

?- آقاياني که در بوسيدن مهارت دارند «هر بوسه عاشقانه که بر لبان همسرتان ميزنيد ميتواند به مانند پيامي پرقدرت بر قلب همسرتان فرود مي آيد و اورا شعله ور سازد، اين جمله را هرگز فراموش نکنيد»

 

?- آقاياني که با چشمان خود به همسرشان نشان ميدهند اورا دوست دارند و به او عشق مي ورزند «اين را بدانيد که ارتباط چشمي بين دو نفر قدرتمند ترين و موثرترين ارتباطات است که پيامدش فعال شدن چرخه هاي ديگر بدن هردو طرف است، پس با نگاهي عاشقانه به همسرتان احساس محبوبيت بدهيد و از مزاياي اين ارتباط لذت ببريد»

 

?- آقاياني که لباسهاي همسرشان رابه آرامي در مي آوردند

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

?- آقاياني که در تحريک کردن همسرشان به وسيله لمس کردن مهارت دارند «زن ها در پروسه آمادگي براي رابطه نياز دارند که با نوازش و لمس آرام، آماده دخول و عمليات جنسي شوند، اين نکته را هم به داشته هايتان اضافه کنيد»

 

?- آقاياني که با مو هاي همسرشان بازي ميکنند

 

?- آقاياني که از معاشقه با همسرشان لذت ميبرند «خيلي ساده است هنگامي که معاشقه بکنيد و احساساتتان رابه بيرون تراوش کنيد اين خود مهم‌ترين جذب کننده براي همسرتان است»

 

?- آقاياني که عشق خودرا در بيرون از اتاق خواب نيز به همسرشان نشان مي دهند و وي را به احساس و باور محبوبيت مجبور مي کنند «يک «دوستت دارم» ، يک شاخه گل ، يک اس ام اس عاشقانه و يک تک زنگ نيم روزي که به همسرتان احساس محبوبيت بدهد ، ميتواند در شب هنگام به طوفاني عشقي تبديل شود، باور نميکنيد، فردا صبح امتحان کنيد»

 

??- مرداني که مي دانند چگونه بدن زنانه و موئث همسرشان را ارضاء کنند.

 

??- آقاياني که ميدانند چگونه همسرشان رابه لحاظ جنسي فريبا و دلنشين کنند.

 

??- آقاياني که پيش از عشق ورزي خود رابه لحاظ فيزيکي و جسماني آماده ميکنند. «کارهايي ماننده معطر کردن دهان، ازاله مو هاي زائد، عطر زدن و دوش گرفتن و … ميتوانند براي آماده کردن جسمي شما موثر باشند»

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

??- آقاياني که به همسرشان احساس زيبا بودن مي دهند. «اين جا يک راز را بهتون ميگم ، هنگامي که يک زن احساس بکند که براي شما زيبا است، مثل توپ ميترکه! از من گفتن»

 

??- آقاياني که از ماساژ دادن به همسر خود لذت ميبرند. زبان عشق لمس کردن است، دستهاي شما زايده هايي فيزيکي نيستند بلکه فرستده هايي قوي اند که نيروي جنسي شما را منتقل ميکنند، با نوازشي عاشقانه معناي واقعي اين جمله را درک کنيد»

 

??- آقاياني که عاشق در آغوش گرفتن همسرشان هستند.

 

??- آقاياني که دستهاي همسر خودرا در دست ميگيرند و آن را نوازش ميکنند.

 

??- آقاياني که پس از گذشت ساليان همان‌ گونه مانند روزهاي اول آشنايي شان با همسر خود رفتار ميکنند.سايت پارس ناز آهان اين نکته ماله کهنه کاراست، رفقا با تجربه دقت کنند که اگه اجازه ندهيد همسرتان برايتان عادي شود و نگاهتان همان نگاه اول باشد، اين طوفان عشقي تبديل به امواجي پايدار خواهد شد که ضامن پايداري رابطه تان در تمام زندگي باقيمانده خواهد شد»

 

??- آقاياني که به همسرشان نشان ميدهند که او تنها زن زندگي آنهاست و به او احساس و باور «خاص بودن» ميدهند.

 

??- آقاياني که همسرشان را دوست دارند و به او عشق ميورزند.

 

??- آقاياني که چنين باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامي سختيهاي زندگي را براي آن ها سهل و راحت و حتي از بين مي برند.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

مرداني که زنان جذب آنان مي‌شوند

 

تاثير طول آلت تناسلي و نوع بکارت در لذت جنسي

هر چند مطالب زيادي در مورد طول آلت تناسلي مردان در پايگاه اطلاع رساني تنظيم خانواده منتشر گرديده اما با توجه به آنکه واژه تغيير اندازه آلت تناسلي يکي از واژگان پر جست‌وجو ميباشد ، لذا دراين پست به صورت پرسش و پاسخ به اين موضوع ميپردازيم.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

لذت جنسي

 

از نظر فيزولوژيکي « جسماني » بزرگي طول و قطر آلت تناسلي تاثيري درلذت جنسي براي خانمها ندارد ، بدين ترتيب براي زنان فرقي ندارد آلت تناسلي 13 سالنتيمتر باشد يا 18 سانتيمتر ، همچنين براي مردان نيز اندازه آلت تناسلي تاثيري در لذت جنسي آن ها ندارد به طور کلي بد نيست بدانيد اکثر خانمها احساس خاصي در دخول جنسي تجربه نميکنند چرا که 70 درصد خانمها از طريق لمس و تحريک ناحيه کليتوريس احساس لذت ميکنند نه از طريق دخول.

 

چرا مردان به دنبال افزايش سايز آلت تناسلي هستند ؟

اول : مردان توانايي جنسي را مرتبط با طول آلت تناسلي خود ميدانند ، از اينرو بزرگ بودن آ?ت تناسلي در اعتماد به نفس جنسي آن ها موثر است

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

طول آلت تناسلي مردان به عوامل بسيار مختلفي مربوط است

 

دوم : متاسفانه آقايان طول آلت تناسلي خودرا با طول آلت تناسلي بازيگران پورنو قياس ميکنند اين در حاليست که ، اندازه آ?ت تناسلي به‌ صورت منطقه اي است ودر مردان برخي کشورها بزرگ تر ودر برخي ديگر از مناطق کوچک تر ميباشد

 

اندازه طبيعي آلت تناسلي مردان ايراني

اولا اگر نگران آن هستيد که آيا اندازه ا?ت تناسلي شما طبيعي است يا خير ميتوانيد با کليک روي اين جا به‌ صورت آنلاين از طبيعي بودن اندازه آلت تناسلي خود اطمينان حاصل کنيد، بد نيست بدانيد بر مبناي اطلس جهاني اندازه آلت تناسلي مردان ايراني در منطقه اي هستند که طبيعي ترين اندازه آلت تناسلي را دارا هستند حدود 13 تا 15 سانتيمتر به طور ميانگين، اين در حاليست که اندازه آلت تناسلي در حالت کشيده ببيش از 9?5 سانتيمتر طبيعي است.

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

زنان با ديدن اين مردان تحريک ميشوند

 

ميانگين طول آلت تناسلي آقايان در برخي کشورها

سودان – کلمبيا – ونزوئلا -بوليوي با ميانگين 16 تا 18 سانتيمتر

فرانسه – برزيل – کشور مکزيک – مصر با ميانگين 15 تا 16 سانتيمتر

ايران – ليبي – ترکيه – عراق – کانادا-يونان – فنلاند با ميانگين 13 تا 15 سانتيمتر

روسيه – امريکاي شمالي با ميانگين 11?5 تا 13?5 سانتيمتر

چين – هند – پاکستان با ميانگين 9?5 در 11?5 سانتيمتر

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

آيا نوع پرده بکارت در لذت جنسي موثر است ؟

به هيچ عنوان ، نوع بکارت نقشي در لذت جنسي ندارد ، اما ممکن است در افرادي که داري بکارت ارتجاعي هستند با توجه به آنکه طبق معمول اين نوع بکارت از طريق دخول از بين نميرود ممکن است درد آن باعث کاهش لذت جنسي شود هر چند روشهايي جهت کاستن از درد آن وجوددارد.

 

نتيجه گيري :

نه اندازه آلت تناسلي و نه نوع بکارت هيچ نقشي در لذت جنسي ندارند ، بلکه کيفيت و اثر پذيري رابطه جنسي مستلزم مهارتهاي لازم در تحريک ، معاشقه و پيشنوازي و انواع حالات نزديکي است. لذا همواره توصيه ميشود ، بجاي فکرک ردن به اشکال اندامهاي جنسي که هيچ نقشي در کيفيت رابطه ندارند به مطالعه آموزش مهارتهاي جنسي بپردازيد

 

و اما: زنان به کدام نقاط بدن مردان توجه مي کنند

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

دراين قسمي ليستي از اعضايي كه آقايون طبق معمول به اين دليل كه تصور مي كنند خانمها به آن قسمت ها اهميت نمي دهند، انها را تميز نكرده و مراقبت هاي لازم را در موردشان انجام نمي دهند، را برايتان آورده ايم. اميدواريم پس از مطالعه فهرست زير، جزء افرادي باشيد كه از اين نقاط مراقبت كافي مي كنند و اهميت آن را مي دانند.

 

ابرو

او انتظار ندارد كه ابروهاي شما همانند خودش كاملا داراي فرم باشد، اما ابروهاي پر ودر هم و بر هم نيز، چيزي نيست كه او انتظار ديدنش را داشته باشد.دراين مورد چه كنيد: اگر شما جز آن دسته از آقاياني هستيد كه ابروهاي پري دارند، بايد درست كاري را انجام دهيد كه خانمها انجام مي دهند: ابروهايتان را برداريد. فقط كافي است مو هاي بين دو ابرو را برداريد «فقط موهايي كه وسط دو ابرو قراردارند».

 

ناخن

دستان شما نقطه اي هستند كه مطالب بسياري در مورد نظافت و بهداشت شخصي شما را در اختيار او قرار مي دهند. پس اجازه ندهيد تا ناخن هاي چرك و كثيف شما را از دور خارج كنند.دراين مورد چه كنيد: لازم نيست هر هفته مانيكور كنيد تا ناخن هايتان فرم داشته باشند، بلكه فقط كافيست از داروخانه يك شماره سوهان خريداري نماييد و سختي ها و لبه هاي تيز آن را صاف كنيد. هيچ خانم دوست ندارد، كسي وي را با ناخن هاي بد فرم و ناصاف در آغوش بگيرد.

 

پوست

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

هيچ خانمي نمي تواند از لمس كردن پوست لطيف و صاف اجتناب كند. آيا اين دليل كافي نيست تا شما را ترغيب به داشتن پوستي لطيف و شاداب نمايد؟ دراين مورد چه كنيد: خانمها به وسيله كرم هاي نرم و مرطوب كننده با خشكي پوست در سرما مبارزه مي كنند، آقايون اغلب اين كار را انجام نمي دهند. لازم نيست موشك هوا كنيد؛ فقط يك قوطي نرم كننده «ترجيحا بدون بو» خريداري كنيد و آن را مرتبا بر روي پوست خود بماليد تا خشكي ها از بين بروند.

 

پا

ترك پا، قارچ هاي موضعي، ناخن ها بلند انگشت هاي پا، و بوي بد آن مي تواند به اساني وي را از برقراري رابطه با شما منصرف كند. متاسفانه زماني كه شما كفش هايتان را در مي آوريد نخستين چيزي كه يك خانم به آن توجه مي كند، همين موارد هستند. اگر نتوانيد از اين قسمت پنهان بدن خود به خوبي مراقبت كنيد، او ممكن است تصور مي كند كه توانايي مراقبت و نگه داري از ساير اعضاي مخفي را نيز نداريد.

 

موي بيني/ گوش

من موي گوش و بيني يك مرد رابا سبيل هاي بلند و نمايان يك خانم برابر مي دانم. يك خانم براي از بين بردن سبيل ها، انها را موم مي اندازد، دكولوره مي كند و هر كار ديگري كه از دستش بر آيد دراين زمينه انجام مي دهد. آيا شما نيز نبايد همين كار را انجام دهيد؟ دراين مورد چه مي كنيد: دراين قسمت يك راهنماي ساده وجوددارد كه بايد آن را اجرا كنيد: زماني كه مو هاي گوش و يا بينآنقدر بزرگ شده باشند كه از سوراخ ها بيرون بزنند، بايد نسبت به كوتاه كردن انها اقدام كنيد.

 

دندان

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

لبخندي با دندانهاي درخشان تحت هر شرايطي همه ي چيز رابه نفع شما بر مي گرداند. دندانهاي لكه دار، زرد، و پلاك دار وي را به اساني به سمت ديگري منحرف ميكند.دراين مورد چه كنيد: اگر مشكلات دندان هايتان بيش از اندازه حاد شده بايد، نزد دندانپزشك برويد؛ اما اگر هنوز به اين مرحله نرسيده ايد، بهتر است يك خمير دندان سفيد كننده و دهان شويه خريداري كنيد. البته بايد اشاره كنم كه استفاده كردن از انها را نيز از ياد نبريد.

 

كمر

خانم ها با دیدن این آقایان تحریک می شوند (دانستنی های جنسی داغ)

كمر شما شهوت انگيزترين نقطه بدن‌تان است، البته نه زماني كه پر است از جوش و مو هاي زائد.دراين مورد چه كنيد: اگر مشكل شما جوش هاي غرور است، از كرم و يا لوسيون هاي پاك كننده استفاده كنيد. در مورد موها هم اگر مقدار آن ها كم باشد اصلا مسئله اي نيست، تا به حال كمي مو هيچ را اذيت نكرده اما اگر مقدار آن بيش از حد نرمال است بايد به سالن زيبايي برويد و انها را اپيلاسيون كنيد .

 

خانمها با ديدن اين آقايان تحريک مي‌شوند «دانستني هاي جنسي داغ»

 

برچسب‌ها: