پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان 

برخی از کشورهای جهان با آن که زیبایی های بی نظیری برای گردشگران دارند اما خطرناک هستند یا جنگ در آن ها وجود دارد. در آخرین بررسی جهانی مشخص شد جمهوری آفریقای مرکزی خطرناک‌ترین نقطه جهان در سال 2016 محسوب می‌شود و می‌بایست تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری به آن لغو شود.

 

حملات تروریستی فرانسه، شیوع ویروس زیکا، ناامنی‌های منطقه‌ای، فعالیت‌های تروریستی در ترکیه و … باعث شد در یک سال گذشته برخی مناطق تورستی بخش اعظم مشتریان خود را از دست بدهند.دولت کانادا، سازمان بررسی خدمات بهداشت جهانی HealthGrove و شرکت تحقیقاتی Graphiq یک مطالعه مشترک انجام دادند تا بر این اساس خطرناک‌ترین کشورهای جهان در سال 2016 میلادی را برای مسافرت مشخص کنند.

 

در این بررسی معیارهای مختلف در نظر گرفته شد و از خدمات بهداشتی گرفته تا امنیت اجتماعی، کیفیت غذا، کیفیت اقامت جهانگردان، میزان شیوع بیماری‌های مختلف و … به دقت بررسی شد تا مشخص شود خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای مسافرت کدامند.

 

این بررسی یک راهکار جامع به همه مردم جهان داد تا بدانند چه مقصدی را برای مسافرت‌های خود انتخاب کنند. به عنوان مثال امتیازی فرانسه برای سفر کردن 116.2 اعلام شد و در مقابل هندوراس امتیاز 120.4 را به دست آورد. توجه داشته باشید در این لیست بالا رفتن امتیاز به معنی خطرناک‌تر شدن وضعیت کشور مربوطه است.

 

فهرست خطرناک‌ترین کشورهای جهان در سال 2016 برای مسافرت به ترتیب زیر اعلام شده است.

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

جمهوری آفریقای مرکزی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 748.2

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

چاد – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری(توصیه مشاوران داخلی) – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 718.5

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

مالی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک‌ بودن سفر: 648.5

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

سومالی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 635.2

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

سودان جنوبی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 584.4

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

نیجر – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری (توصیه مشاوران داخلی) – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 550.9

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

بروندی – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 471.9

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

افغانستان – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 315.8

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

سوریه – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 182.7

خطرناک ترین مقصدهای گردشگری جهان

یمن – مشاوره سفر: لغو تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری – امتیاز مربوط به میزان خطرناک بودن سفر: 150.6