پارس ناز پورتال

داستان جالب نابغه شدن توماس ادیسون

داستان جالب نابغه شدن توماس ادیسون

داستان جالب نابغه شدن توماس ادیسون 

توماس ادیسون داستان جالبی درمورد خودش و مادرش دارد که او را به نابغه شدن تشویق کرده هست و وی توانسته اختراعات زیادی ثبت کند. گفته اند وقتی ادیسون به مدرسه رفت، بعد از چند روز معلم کلاسشان نامه اي را به ادیسون داد و گفت آن را به مادرت بده.مادر ادیسون نامه را باز کرد و دید نوشته: فرزندتان کودن هست، مدرسه ما جای کودن ها نیست.

 

ولی مادر، نامه را برای ادیسون اینگونه خواند: فرزند شما نابغه هست مدرسه ما نمی‌تواند اکثر از این آموزش دهد شما شخصا آموزش او را به عهده گیرید. و مادر ادیسون در خانه به او آموزش میدهد و با او کار می‌کند.ادیسون در 13 سالگی نخستین اختراعش را به ثبت می‌رساند.

 

مدتی پس از فوت مادر، یک روز ادیسون برای خود جشن تولد میگیرد و در آن جشن، صندوق خاطرات مادرش را آورده، نامه را در جمع بازکرده تا به همه ي بگوید که من از بچگی نابغه بودم؛ با مشاهده اصل نامه شروع به گریه میکند و در آنجا او پی می‌برد چطور مادرش از ادیسون کودن، یک ادیسون نابغه تولید.