پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

داستان خلقت زن آخر خنده

مجموعه : مطالب طنز
داستان خلقت زن آخر خنده

داستان خلقت زن آخر خنده 

خانم های عزیز و گرامی ببینید که موقع آفرینش شما در دربار الهی چه حرف هایی که رد و بدل نمیشده واقعا دمتون گرم. از هنگامی ک خداوند مشغول خلق زن بود شیش روز میگذشت. فرشته ای ظاهر شد و گفت: چرا این همه وقت صرف این یکی میفرمایید؟ خداوند پاسخ داد: دستور کار اورا دیده ای؟

 

باید دویست قطعه متحرک داشته باشد، ک همگی قابل جایگزینی باشند، باید بتواند با خوردن غذای شب مانده کار کند. دامنی داشته باشد که همزمان دو بچه را در خودش جای دهد، بوسه ای داشته باشد ک بتواند همه دردهارا، از زانوی خراشیده گرفته تا قلب شکسته را درمان کند. او میتواند هنگام بیماری خودش را درمان کند، یک خانواده را با یک قرص نان سیر کند.

 

فرشته نزدیک شد و به زن دست زد و گفت: اما پروردگارا او را خیلی نرم آفریدی.خداوند : بله نرم است اما او را سخت هم آفریده ام تصورش را هم نمیتوانی بکنی ک او تا چه حد میتواند تحمل کند و زحمت بکشد. آنگاه فرشته متوجه چیزی شد و به گونه زن دست زد و گفت اشک برای چیست؟

 

خداوند گفت: اشک وسیله ایست برای ابراز شادی، اندوه، درد، ناامیدی…
فرشته متاثر شد و گفت: زن ها قدرتی دارند ک مردان را متحیر میکنند.

 

خداوند گفت: این مخلوق عظیم فقط یک عیب بزرگ دارد

 

فرشته گفت: چه عیبی؟
خداوند فرمود : پارك دوبل بلد نيست”