پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

داستان خنده دار کلاغ و طوطی

مجموعه : مطالب طنز
داستان خنده دار کلاغ و طوطی

داستان خنده دار کلاغ و طوطی 

کلاغ و طوطی,با این داستان طنز و خنده دار همراه ما باشید تا کمی روحیه خود را عوض کنید و کنار هم لحظات خنده دار و شادی داشته باشیم. 

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

 

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! گاهی تاوان حرف زدن، قفس است.

 

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

 

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! گاهی تاوان حرف زدن، قفس است.

 

کلاغ بدون اجازه و البته به اسم «ژان ژاک روسو» شیر کرد.

 

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

 

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! گاهی تاوان حرف زدن، قفس است. تو چرا در قفس نیستی؟

 

کلاغ گفت: چون من حرف نمی زنم.

 

طوطی گفت: پس الان داری چه غلطی می کنی؟

 

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

 

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! گاهی تاوان حرف زدن، قفس است.

 

کلاغ گفت: مرتیکه خوابیدی اون تو، تخمه کیلویی 10 تومن می شکنی تاوان تاوانم می کنی؟

 

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

 

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! یه گوسفندم داریم سیگار می کشه. بیا ببینمون!

 

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

 

طوطی بادی به گلو انداخت و گفت: قفس بشکن که بیزارم، از آب و دانه در زندان.

 

کلاغ گفت: به امید روزی که همین جمع، بیرون قفس!

 

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

 

طوطی ماده ای آمد و روی قفس نشست و یک سکه تمام از طوطی گرفت و رفت. طوطی به کلاغ گفت: حالا فهمیدی؟

 

کلاغ از طوطی پرسید: داداش آتیش داری؟

 

طوطی گفت: نمی پرسی برای چه در قفس هستم؟

 

کلاغ گفت: نه!

 

طوطی سخن نگفت.

 

کلاغ از طوطی پرسید: چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟

 

طوطی عکسی نشان داد که در آن کرکسی داخل قفس بود.

 

این بار کلاغ سخن نگفت.

 

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

 

طوطی جواب داد: قفس دارم، پس هستم. اینو جدم که طوطی دکارت بود گفته.

 

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

 

طوطی جواب داد: من از شما می پرسم چرا در قفس هستم؟

 

کلاغ گفت: این شوخیو شماره قبل کرده بودی.

 

طوطی گفت: می تونم می کنم. می تونی بکن.

 

کلاغ پرهایش ریخت و فرار کرد.