پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

داستان های کوتاه بسیار جالب و آموزنده

داستان های کوتاه بسیار جالب و آموزنده

داستان های کوتاه بسیار جالب و آموزنده 

داستان های کوتاه و زیبایی وجود دارد که بسیار اموزنده است .این داستان ها دز زندگی افراد بسیار تاثیر دارد و در اینجا نمونه ای از داستان کوتاه تهیه شده است .

 

می گویند ابلیس، زمانی نزد فرعون آمد در حالیکه فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و می خورد.ابلیس به او گفت: هیچکس می تواندکه این خوشهء انگور را به مروارید خوش آب و رنگ مبدل سازد؟ فرعون گفت: نه.

 

ابلیس با جادوگری و سحر، آن  خوشهء انگور را به دانه های مروارید خوشاب تبدیل کرد.

 

فرعون تعجب کرد و گفت:

 

آفرین بر تو که استاد و ماهری. ابلیس سیلی ای بر گردن او زد و گفت: مرا با این استادی به بندگی قبول نکردند، تو با این حماقت چگونه دعوی خدایی می کنی؟

 

 

Loading...
لخت شدن زنان روبروی دوربین در آیرس آرژانتین + (تصاویر زنان لخت)
لخت شدن زنان روبروی دوربین در آیرس آرژانتین + (تصاویر زنان لخت)
مشاهده بیشتر