پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

چند داستان آموزنده از کشکول شیخ بهایی

چند داستان آموزنده از کشکول شیخ بهایی

چند داستان آموزنده از کشکول شیخ بهایی 

داستان های آموزنده و پندآموز از حکیم بزرگ ایرانی شیخ بهایی که داستان هاي بسیار نغز و جذاب را در کتاب هاي خود آورده هست.کشکول شیخ بهایی کتابی جُنگ‌ مثل از شیخ بهایی شامل شعرها و نثرهای مورد علاقه او هست. بعضی از این شعرها و نثرها از خود وی و بعضی نیز گردآوری او از دیوان‌ها و کتاب‌هاي مورد علاقه‌اش میباشند.

 

مطالب این کتاب، مضامینِ دینی، تاریخی، ادبی، ریاضی و نجومی دارند. این مطالب اغلب بی‌هیچ نظم خاصی به دنبال هم آمده‌اند. با این حال این اثر بیش از سایر تالیفات وی خواننده را به ضمیر فکری شیخ بهایی نزدیک مي‌کند.

 

حکایت 1
روزی مردی با عیالش مشغول غذا خوردن بود ودر میان سینی ایشان مرغ بریان شده اي قرار داشت.در آن حال ،سائلی به در منزل امد وآنها وی را مایوس کردند.اتفاق افتاد که آن مرد فقیر شد وزنش را طلاق داد،وآن زن شوهر دیگری اختیار کرد.روزی شوهر با او غذا مي خورد ومرغ بریانی نزد ایشان بود که ناگاه سائلی به در منزل آمد.

 

ان مرد به عیالش گفت:این مرغ را به این سائل بده .آن زن چون مرغ را نزد سائل برد. دید شوهر اولش هست؛مرغ را به او داد وگریان برگشت.شوهر از سبب گریه اش سوال کرد ؛گفت :سائل شوهر سابق من بود وقصه محروم نمودن آن سائل را نقل کرد.شوهرش گفت :و الله آن سائلی که محرومش نمودید،من بودم!

چند داستان آموزنده از کشکول شیخ بهایی

کشکول شیخ بهایی

 

حکایت 2
عارفی مي گوید:که روزی دزدان قافله ما را غارت کردند،پس نشستند ومشغول طعام خوردن شدند.یکی از ان ها را دیدم که چیزی نمیخورد به اوگفتم که چرا با آنه در غذا خوردن شریک نمی‌شوی؟ گفت :من امروز روزه ام،

 

گفتم : دزدی وروزه گرفتن عجب هست.

 

گفت :اي مرد!این راه،راه صلح هست که با خدای خود واگذاشته ام،شاید روزی سبب شود وبا او آشنا شدم.

 

آن عارف مي گویدکسال دیگر وی را در مسجد الحرام دیدم که طواف مي کند وآثار توبه از وی دیدن کردم؛رو به من کرد وگفت:

 

دیدی که آن روزه چگونه مرا با خدا آشنا کرد.

چند داستان آموزنده از کشکول شیخ بهاییداستانهای شیخ بهایی

 

حکایت 3
حکیمی گوید:هر که جهان را بر آخرت ترجیح دهد به شش کیفر خدایی گرفتار شود:

 

سه در جهان وسه در آخرت.

 

در جهان:آرزوی بی پایان.
حرص وآز شدیدی که به هیچ چیز قانع نشود.
نچشیدن شیرینی ایمان در حال عبادت.

 

در آخرت:

هول روز قیامت
حساب سخت.
حسرت دور و دراز.

 

 

Loading...
عکسهای خفن الکسیس | بلدل بازیگر خانم آمریکایی با همسرش
عکسهای خفن الکسیس | بلدل بازیگر خانم آمریکایی با همسرش
مشاهده بیشتر