پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

داعش همجنس بازها را استخدام می کند

داعش همجنس بازها را استخدام می کند

داعش همجنس بازها را استخدام می کند 

داعش سیاست خود را در قبال همجنس بازها کمی تغییر داده است و برای به دام انداختن چنین آدم هایی از خود آن ها استفاده می کند. نیروهای داعش به رفتار سرسختانه خود نسبت به همجنسگرایان معروف است. شبه نظامیان داعش، این افراد را یا زنده زنده می سوزانند، یا از پشت بام پرت نموده و یا به روش های وحشیانه دوره بربریت آنها را می کشند.

 

با گذشت زمان، داعش روش های خود جهت شکار همجنس گرایان را تغییر داده است.به همین جهت نیروهای داعش تعدادی هم جنس گرا را از کشورهای اروپایی استخدام نموده اند. وظیفه این “همجنس گرایان به داعش پیوسته” شناسایی و معرفی همجنسگرایان منطقه به دادگاه می باشد.

 

آنها بیشتر در شهرهای بزرگ الرقه، موصل به جستجوی هم جنس بازان می پردازند. در نتیجه می توان گفت، این متخصصان همجنس گرا، در عملیات نظامی داعش شرکت نکرده و یا به ندرت حضور دارند.اما آنها دوره کامل آموزش های نظامی را می گذرانند. هدف آنها، حضور در میان ساکنان منطقه با هدف شناسایی همجنس گرایان و مجازات اعدام آنها می باشد.

 

به نقل از برخی گزارش ها این همجنس گرایان از تسهیلات بهتری نسبت به دیگر نیروهای داعش برخوردارند، به عنوان مثال ورود و خروج آزاد، امکانات اینترنتی و ظاهر خود (اندازه ریش و غیره…) از مزایای همجنس گرایان متنبه می باشد.

 

منبع : فرادید