پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز 

برخی از حقایق در دنیای ما هستند که دانستن آن ها می تواند بسیار تعجب آور باشد و حسابی ذهن مارا به چالش بکشد مانند دانستنی های زیر. گاهی اوقات چیزهایی به گوش مان می خورد که ممکن است به سختی باور کنیم اما واقعیت محض هستند. به همین دلیل تحقیقات و مطالعات زیادی برای کشف یکسری حقایق انجام شده است. در این جا به چند نمونه از این واقعیت ها اشاره شده است.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

مرگ در شهر قطبی لانگیربین نروژ ممنوع است. از آن جا که اجساد در این منطقه تجزیه نمی شوند بیماران رو به مرگ را به شهر و منطقه ای دیگر می فرستند.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

بابا نوئل در یونان آگیوس واسیلیس نامیده می شود.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

اگر ۲۳ نفر در یک اتاق باشند ۵۰ در صد احتمال می رود که ۲ نفر از میان آن ها روزتولدشان یکی باشد.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

مغز نئاندرتال ها (گونه ای از سرده انسان که در اروپا و قسمت هایی از غرب آسیا، آسیای مرکزی و شمال چین سکونت داشتند) از انسان ها بزرگ تر است.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

انسان قبل از اختراع چمدان های چرخ دار سفر به کره ماه را تنظیم کرد.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

زمانی که انسان ها مشغول ساخت اهرام مصر بودند ماموت ها روی زمین پرسه می زدند.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

تنبلی یک ویژگی ارثی است.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

حیوان ملی اسکاتلند اسب تک شاخ است.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

عربستان صعودی از استرالیا شتر وارد می کند.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

نینتندو بیش از ۱۲۰ سال گذشته در سال ۱۸۸۹ تاسیس شده است.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

اگر از یک طرف به طرف دیگر زمین یک حفره ایجاد کنید و داخل آن بپرید در عرض ۴۲ دقیقه به سمت دیگر کره زمین می رسید.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

70 درصد اکسیژن روی زمین توسط فیتوپلانکتون ها (گیاهان شناور بر سطح دریا) تولید می شود.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

در سیاره زحل و مشتری باران الماس می بارد.

دانستنی های علمی جالب و عجیب خواندنی روز

قسم خوردن به اندازه مسکن روی بدن انسان تاثیر می گذارد.