پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

مجموعه : اخبار سینما
دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان 

در برخی دیالوگ های فیلم ها معانی عمیقی نهفته است که نشان از قدرت فیلمنامه می دهد و برای ما انسان ها نیز تاثیرگذار و پند اموز است. سخنوري يکي از ارکان ادبيات ایران و جهان است و نغزگويي و جمله های تاثیر گذار دو بن مايه اصيل در زبان محاوره تمامی ملل هستند.

 

با توجه به همين اصل يکي از پايه‌هاي ماندگاري فيلم هاي سينمايي و مجموعه‌هاي تلويزيوني را بايد در ديالوگ‌هايي جستجو کرد که در حافظه تاريخي مخاطبانشان نقش بسته‌اند.در این مطلب با گزیده ای از ديالوگ‌هاي ماندگار سينمای جهان و ایران و همچنین سریال های تلويزيونی اشاره مي‌کنم.

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های ماندگار

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

دیالوگ های تاثیرگذار تاریخ سینمای جهان

 

برترین ها