پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

رابطه جنسی بهتر با رسیدگی به فرزندان

رابطه جنسی بهتر با رسیدگی به فرزندان

رابطه جنسی بهتر با رسیدگی به فرزندان 

والدینی که هر دو به فرزندان رسیدگی می کنند هنگام رابطه جنسی عملکرد بهتری دارند و بسیار بیشتر لذت می برند. مطالعه ای جدید نشان می دهد که توزیع برابر وظایف مراقبت از کودکان می تواند کمک کند تا زوجین زندگی جنسی بهتری داشته باشند.

 

این مطالعه که توسط دکتر دانیل کارسون در دانشگاه ایالتی جورجیا انجام شد، حدود ۵۰۰ خانواده را مورد بررسی قرار داد. داده ها با استفاده از مطالعه ای که در سال ۲۰۰۶ پیرامون تاهل و ارتباط انجام شد، و روابط بین زن و شوهر را مورد بررسی قرار داده بود، جمع آوری شد.

 

این مطالعه نشان داد خانواده هایی که وظایف مراقبت از کودکان را به طور مساوی تقسیم میکنند، رضایت بیشتر – هم از لحاظ احساسی و هم جنسی را گزارش کردند.در عین حال، مردان و زنانی که در روابط آنها زن بیش از ۶۰ درصد یا بیشتر از وظایف مراقبت از کودکان را بر عهده داشت،

 

کمتر از روابط احساسی و جنسی خود رضایت داشت. جالب این است، که این احساس رضایت کمتر، هنگامی که مردان بیشتر مسئولیت مراقبت از کودکان را به عهده گرفتند، وجود نداشت.کارسون میگوید: یکی از مهم ترین یافته های این مطالعه آن است که به نظر میرسد تنها زمانی که همه یا بیشتر وظایف مراقبت

 

از کودک به عهده زن می باشد، در واقع بر کیفیت رابطه جنسی و زندگی زن و شوهر تاثیر گذار است و مشکل ساز میشود.”سر کری کوپر، استاد روانشناسی سازمانی در دانشکده کسب و کار منچستر، می گوید: این یافته ها تعجب آور نیست. کوپر گفت: “اگر شما یک مرد” جدید ” را می بینید

 

که برای مشارکت در مراقبت از کودکان خوشحال است، به هر حال احتمالا او در رابطه خود با همسرش بیشتر سرمایه گذاری کرده است”.کوپر افزود که مردان زیادی دیده میشوند که مراقبت از کودکان را به عنوان بخشی از وظایف خود میدانند و با این کار رابطه خود را نسبت به گذشته تغییر داده اند.

 

” فشار های روز افزونی بر مردان وجود دارد که به طور معمول نمی توانند این کار را انجام دهند -مسئله این است که برای ایجاد تغییر در روابط خود این کار را انجام دهید. من فکر می کنم میتوانید، اگر بخواهید.!!!”

 

زیباجو

 

 

لوازم آرایشی

a