پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

رابطه جنسی در این مواقع حرام است

رابطه جنسی در این مواقع حرام است

رابطه جنسی در این مواقع حرام است 

رابطه جنسی در زمان های خاصی نباید توسط زن و شوهر انجام شود و از نظر شرعی حرام می باشد،مانند زمان های دوران قاعدگی همسر. در چه زمان های نزدیکی و جماع با همسر حرام است؟
موارد و زمان‏هایى که نزدیکى و آمیزش با همسر در آن ها حرام است، عبارتند از:

 

۱. در حال احرام،

 

۲. زمان نفاس،

 

۳. در حال اعتکاف،

 

۴. دوران قاعدگى،(ایام ماهانه)

 

۵. در حال روزه واجب،

 

۶. زمانى که زن کم تر از نه سال داشته باشد،

 

۷. جایى که طواف و نماز نساء در حج را به جا نیاورده باشد.