پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

رابطه زناشویی در این زمان ها مکروه است

رابطه زناشویی در این زمان ها مکروه است

رابطه زناشویی در این زمان ها مکروه است 

رابطه جنسی در زمان های خاصی مکروه است و زن و شوهر بهتر است که در این مواقع رابطه زناشویی را انجام ندهند.

 

موارد و زمان های که نزدیکی در آن مکروه است عبارتند از:

 

۱- بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب.

 

۲- بین غروب آفتاب تا غروب شفق

 

۳- در روزی که آفتاب گرفته شود‌(و شبی که ماه گرفته شود)

 

۴- در روز (و شبی) که زلزله شود

 

۵- در روز (و شبی) که باد سیاه یا سرخ یا زرد بدمد.

 

۶- زفاف کردن در وقتى که ماه در برج عقرب یا تحت الشعاع باشد کراهت دارد.

 

۷- در شب عید فطر و عید قربان

 

۸- در برابر آفتاب جماع کردن مگر آنکه پرده بیاویزى.

 

۹ در شب نیمه شعبان

 

۱۰-در میان اذان و اقامه

 

۱۱- جماع بدون وضو با همسر درحالی که حامله باشد، ولی اگر وضو بگیرد، اشکالی ندارد.

 

۱۲- در روز آخر ماه شعبان

 

۱۳- جماع کردن بر پشت بام

 

۱۴- شبی که فردای آن به سفر برود.

 

۱۵ جماع کردن در ساعت اول شب (غیر از شب جمعه)