پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

اگر رابطه عاشقانه می خواهید این مطلب را بخوانید

اگر رابطه عاشقانه می خواهید این مطلب را بخوانید

اگر رابطه عاشقانه می خواهید این مطلب را بخوانید 

داشتن رابطه عاشقانه با همسر و حفظ نمودن آن مطلقا کار آسانی نخواهد بود، شما باید قبول کنید که اشتباهات در زندگی رخ خواهند داد و نباید درست بودن را به همسر خود تحمیل کنید. بپذیرید که رابطه جنسی دردوره‌هاي متفاوت زندگی زناشویی تغییر میکند. زمانی که شرایط زندگی‌تان تغییر میکند و تمایلات‌تان شبیه با تعریف‌ها و الگوهای تبلیغی نیست سرخورده میشوید

 

و به این فکر می کنید که احتمالاً شور زندگی و عشق از رابطه شما و شریک زندگی‌تان رفته ‌هست.رابطه یعنی شما ارتباط خود را با اجتماع، سیاست، تغذیه، اقتصاد و آموزش و پرورش حفظ کنید. میزان تأثیر شما از این موضوعات و تأثیرگذاری‌تان برآنها باعث جذابیت یک رابطه. دوست داشتن با مناسبات، باورها، فکرها و سبک زندگی‌تان مفهوم پیدا میکند.

 

وقتی دیدگاهتان را تغییر میدهید از تکرار خودتان در قالب یک شخصیت از پیش تعریف شده و مضحک خارج می کنید و شریک زندگی‌تان را نیز از این الگوی اشتباه بیرون می‌آورید.

 

حق اشتباه: انتظار نداشته باشید یک ‌نفر همۀ چیزی باشد که شما به آن نیاز دارید و هرچیزی که «باید» باشید را به‌عنوان شخصیت غیرقابل تغییر به همسرتان تحمیل نکنید. همۀ اشتباه میکنند؛ حفظ یک رابطه مطلقاً عاشقانه اصلاً آسان نیست. اما شما با تمرین تغییر میتوانید رابطه عاشقانه را با وجود اشتباهات زنده نگه دارید.

 

چرا‌هاي زندگی: جروبحث پیش می آید؛ اما اشتباه نکنید تحقیر و توهین کردن به یکدیگر واکنش مناسب و نشانه خوبی نیست. به جای آن سعی کنید درمورد این مسأله حرف بزنید که «چرا» بحث بالا گرفت و «چرا» عصبانی شدید و «چرا» با نظر هم موافق نیستید. اگر یاد بگیرید احساستان را بدون آسیب زدن به دیگری بیان کنید، حال روحی خودتان و حال رابطه‌ بهتر خواهد شد.

 

تغییر را بپذیرید: بپذیرید که رابطه جنسی دردوره‌هاي متفاوت زندگی زناشویی تغییر میکند. زمانی که شرایط زندگی‌تان تغییر می کند و تمایلات‌تان شبیه با تعریف‌ها و الگوهای تبلیغی نیست سرخورده می شوید و به این فکر می کنید که احتمالاً شور زندگی و عشق از رابطه شما و شریک زندگی‌تان رفته ‌هست. متناسب با تغییرات روحی،

 

جسمی و فکر‌تان از رابطه جنسی لذت ببرید. هیچ‌الگوی اثبات و لزوماً درستی برای این موضوع وجود ندارد جز این که شما احساس کنید از این رابطه راضی هستید.

 

تجسس ممنوع:اگر وسوسه میشوید به زندگی و روابط همسرتان در اینترنت، تلفن‌همراه و حریم کاریش سرک بکشید توقع نداشته باشید همسرتان مانند خودتان رفتار نکند. از خودتان بپرسید«چرا اینکار را می کنم؟ آیا او به اندازه کافی به من اطمینان نمیدهد؟» اگر خیالتان راحت نیست به‌جای نظارت نامحسوس همین مسأله را با او درمیان بگذارید.

 

شما نیاز به شاهدی برای اثبات احساس منفی‌ ندارید بلکه نیاز به گفت‌وگو دارید. سو‌ءظن باید درمان شود و شریک زندگی‌تان تنها کسی هست که می تواند حالتان را مفید کند.با مسائل مواجه شوید به‌جای این که پنهانش کنید: ما رابطه‌‌اي را دوست داریم که در آن همه ي چیز را بازرسی کنیم و بیش‌از آن چه باید در آن قدرتمند به‌نظر برسیم؛

 

این راهی هست که میتوانیم از آسیب‌ها و شکست‌هاي احتمالی مصون بمانیم. اما این روش در عمل شکست میخورد. رابطه ‌با نظارت دائم دوام ندارد. برای سلامت رابطه را تضمین کنید باید با ترس‌ها، ناکامی‌ها، رنجش‌ها، مشکلات و ضعف‌هاي خودتان و همسرتان روبه‌رو شوید. انکار نکنید و بپذیرید. شاید به‌نظر شما منطقی نباشد که روی نکته‌هاي منفی خودتان، همسرتان و رابطه بایستید اما تا زمانی‌که انها را نبینید رابطه‌شما در مسیر تعادل قرار نمیگیرد.

 

رابطه به مثابه فصل‌هاي سال:  به گزارش پارس ناز رابطه شما مانند یک کمان که شروع میانه و پایانی دارد نیست. رابطه زناشویی فصل دارد ارتباط‌تان را با عنوان بهار تابستان و پاییز و زمستان تصور کنید. این تعریف اخیر بویژه زمانی‌که بچه‌دار میشوید بسیار مؤثر ‌هست. در نقش والدین خسته‌اي که گویا از همه ي چیز رابطه مانده‌اید

 

و وقف بچه‌شده‌اید گویا وسط یک کولاک زمستانی گیر کرده‌اید. اما به‌ مرور زمان با بزرگ‌ شدن بچه رابطه شما دوباره جان تازه‌اي میگیرد. به همین ترتیب بعد از این که بچه‌ها منزل را ترک میکنند دوباره همین احساس به شما دست می دهد. بازهم با خو گرفتن به شرایط اخیر فصل تازه‌اي را آغاز خواهید کرد.

 

 

Loading...
< بیا تو با عضو شدن میلیونر می شوید >
مشاهده بیشتر