پارس ناز پورتال

تبلیغات

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

مجموعه : دکوراسیون
رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار 

برای طراحی دفتر کار می‌توانید از رنگ هـای یرمعمول استفاده کنید تا جذابیت محیط را دو چندان کنید و مکان چشم گیر داشته باشید. دکوراسیون فضای داخلی شرکت مشاور LEPEL & LEPEL واقع در برلین، کشور کشور آلمان با رویکرد آینده نگری و ایجاد فضایی پایدار در ۱۲ طبقه بازسازی شده است.
رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

کنتراست رنگی و تضاد میان رنگ هـای شارپ از ویژگی هـای جالب توجه طراحی این فضا است همچنین بخش هـای گروهی و مشارکتی با هندسه ای خلاقانه و مرز بندی شده شکل گرفته است.

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

فضا هـای کاری مرکزی با نیم پارتیشن هـای جدا کننده از یکدیگر تفکیک شده اند و هر بخش با مبلمانی متفاوت و متناسب با عملکرد فردی یا گروهی طراحی شده است.
رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

حکمرانی رنگ هـای جسورانه در دکوراسیون داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

 

سایت دکوبوم

 

 

رسم تجاوز و همخوابی با دختران باکره در مالاوی
رسم تجاوز و همخوابی با دختران باکره در مالاوی
مشاهده بیشتر