پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

مجموعه : دکوراسیون
رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار 

برای طراحی دفتر کار می توانید از رنگ های یرمعمول استفاده کنید تا جذابیت محیط را دو چندان کنید و مکان چشم گیر داشته باشید. دکوراسیون فضای داخلی شرکت مشاور LEPEL & LEPEL واقع در برلین، آلمان با رویکرد آینده نگری و ایجاد فضایی پایدار در ۱۲ طبقه بازسازی شده است.
رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کارکنتراست رنگی و تضاد میان رنگ های شارپ از ویژگی های جالب توجه طراحی این فضا است همچنین بخش های گروهی و مشارکتی با هندسه ای خلاقانه و مرز بندی شده شکل گرفته است.

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کارفضا های کاری مرکزی با نیم پارتیشن های جدا کننده از یکدیگر تفکیک شده اند و هر بخش با مبلمانی متفاوت و متناسب با عملکرد فردی یا گروهی طراحی شده است.
رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کارحکمرانی رنگ های جسورانه در دکوراسیون داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

رنگ های عالی برای طراحی داخلی دفتر کار

 

سایت دکوبوم

 

 

Loading...
معرفی شاخ های اینستاگرام + آدرس صفحات و علت معروف شدن آنها
معرفی شاخ های اینستاگرام + آدرس صفحات و علت معروف شدن آنها
مشاهده بیشتر