پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

روش هایی برای از بین بردن حسادت بین خواهر و برادرها

روش هایی برای از بین بردن حسادت بین خواهر و برادرها

روش هایی برای از بین بردن حسادت بین خواهر و برادرها

معمولاً خواهر و برادرها نسبت به یکدیگر حس حسادت زیادی دارند، حسی که باید با کمک والدین از بین برود و تبدیل به همیاری شود. حضور خواهر یا برادر در خانواده به معنای فرصتی کمتر برای دیگر فرزندان هست؛ این اوضاع مدام این پیام را به طفل می‌دهد که ارزش خود را اندازه گیری کند.

 

وظیفه ما بعنوان پدر و مادر این هست که به فرزندمان کمک کنیم احساس خوبی درمورد خودش داشته باشد، از موفقیت هایش احساس رضایت کند و در عین حال این شهامت را داشته ‏باشد که از داشته ها و موفقیت هاي خواهر و برادرش هم شاد شود. اما چگونه میشود جلوی پرورش احساس حسادت خواهر و برادرها را به یکدیگر گرفت؟

 

جمله هاي حسادت زای والدین
به طور مثال حضور یک عضو اخیر در خانواده، به معنای وجود رقیبی برای تمام امکانات و امتیازهای مادی و معنوی قبل هست؛ بنابراین به فرزندتان حق بدهید درمورد جایگاهش احساس خطر کند و این احساس خطر را با حسادت نشان دهد. از سوی دیگر با بزرگ تر شدن بچه ها، فرزند کوچک تر

 

هم به جایگاه خواهر یا برادر بزرگ ترش، حسادت و پدر و مادر را به بی انصافی و تبعیض متهم میکند. بعضی رفتارها و واکنش هاي والدین هم به چنین احساساتی دامن میزند. در ادامه جمله هایي راکه نباید در ارتباط با فرزندان تان بگویید، میخوانید:

 

نصیحت کردن: «نباید غمگین باشی، چون وقتی بچه بودی همین کارها رو برای تو هم انجام دادیم» یا «تو دیگه بزرگ شدي و نباید حسود باشی» .فرزند را مسئول تولد عضو اخیر دانستن: «خودت می گفتي داداش کوچولو می خوام، اکنون که به جهان اومده چرا آزار می‌کنی؟»

 

مشروط کردن امتیازات به سن و سال یا جنسیت: «اون خواهر بزرگ ترته و حق داره» یا «… چون اون پسره» .سنجش کردن: «اتاق خواهرت همۀ وقت} تمیز و مرتبه اما تو چی؟» یا «برادرت بدون نیاز به تذکر همه ي وقت تکالیفش رو انجام میده» .

 

همۀ دشواری های را گردن فرزند نورسیده انداختن: «نمی تونیم بریم پارک، بچه خوابیده» یا «بعد از اینکه پوشک برادرت رو عوض کردم، به حرفت گوش میدم» .

 

رفتارهای درست برای مدیریت حسادت فرزندان
غیر از نبایدها در ارتباط با فرزندتان، رفتارهایی هم وجود دارد که حس حسادت بچه ها را تعدیل می‌کند و به آن ها اجازه میدهد بدون رقیب و دشمن دانستن یکدیگر، با هم ارتباط خوبی داشته باشند. در ادامه کارهایی راکه باید در ارتباط با فرزندان تان انجام دهید، میخوانید:

 

تصدیق حس حسادت فرزندتان:
او وقتی بداند احساسش را درک میکنید، مجبور نیست نظرش را به شما یا خودش اثبات کند. برای نمونه به جای سرزنش کردن فرزندتان به او بگویید: «قول میدم دلت می‌خواست می تونستی دوچرخه اي مانند دوچرخه خواهرت داشته باشی. فکر میکنی وقتی دوازده ساله شدي چه نوع دوچرخه اي خواهی داشت؟»

 

کمک برای مدیریت نیازهایش:
به فرزندتان کمک کنید بر نیازهایش متمرکز شود نه آنچه خواهر و برادرش دارند. اگر می‌گوید: «چرا او باید یک ساندویچ کامل بخورد و من فقط نصف ساندویچ داشته باشم؟» میتوانید جواب بدهید: «هنوز گرسنه اي؟ باز هم ساندویچ می خوای؟» . فرزندتان احتمالا فورا به این نتیجه برسد که ساندویچ بیشتری نمی‌خواهد.

 

کمک برای مشاهده نقاط قوت شان:
به فرزندتان کمک کنید نقاط قوت خود را ببیند و تحسین کند. درمورد کارهایی که به خوبی انجام میدهد، نظر بدهید و تشویقش کنید. وی را ترغیب کنید مهارت هایش را ترویج دهد. اگر فرزندتان همۀ وقت} خود را در سایه برادر یا خواهر بزرگ ترش حس می‌کند، وی را به اساس هاي

 

متفاوتی هدایت کنید. به طور مثال اگر برادر بزرگ تر مهارت زیادی در فوتبال دارد، پسر کوچک تان را گرچه به شرط علاقه در کلاس ورزشی دیگری ثبت اسم کنید تا بتواند بدون سنجش خود با دیگری، توانایی هایش را رشد بدهد.

 

دقت به همۀ فرزندان:
طبیعی هست که گاهی یک فرزند به دلایل گوناگونی، وقت و انرژی بسیاری را به خودش اختصاص بدهد اما باید حواس تان باشد فرزند دیگرتان هم چنان به دقت و محبت نیاز دارد؛ او دلش می‌خواهد با هم بازی کنید، به حرف هایش گوش کنید، در آغوشش بکشید و…. بنابراین بین خودتان و همسرتان توافق کنید تا هرکدام به نوبت و مستقل برای فرزند دیگرتان وقت بگذارید.

 

تعلیم کمک کردن خواهر و برادرها به یکدیگر:
به خواهر و برادر بزرگ تر بیاموزید چگونه به فرزند کوچک تر کمک کنند؛ مسئولیت دادن به بچه ها حس بدشان را از بین میبرد اما حواس تان باشد این مسئولیت شبیه تحمیل وظیفه و اجباری نشود. لالایی خواندن برای نوزاد تازه وارد یا دیکته گفتن به برادر کوچک تر، بعضی از کارهایی هست که خواهر و برادرها می‌توانند برای هم انجام بدهند.

 

 

Loading...
a
فحشا در آذربایجان با انتخاب زیباترین دختر برهنه دنیا + عکس
فحشا در آذربایجان با انتخاب زیباترین دختر برهنه دنیا + عکس
مشاهده بیشتر