پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

ریشه مثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن

ریشه مثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن

ریشه مثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن 

وقتی شخصی از حالت بدی به حالت بدتری تغییر اوضاع دهد ضرب المثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن را برای وی به کار می‌برند.

 

 از گرفتاری خلاص شدن و به گرفتاری بزرگتری مبتلا شدن آورده اند كه … در گلستان سعدی آمده هست از صحبت یاران مشفقم ملامتی پدید آمده بود . سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس گرفته ، تا به وقتی كه اسیر فرنگ شدم و در خندق طرابلس یا جهودانم به كار گل بداشتند .

 

یكی از روسای حلب كه سابقه معرفتی در بین ما بود ، گذر كرد و شناخت .

 

گفت : این چه حالت هست ؟

 

گفتم : همی گریختم از مردمان به كوه و دشت كه از خدای نبودم به دیگری پرداخت

 

قیاس كن كه چه حالم بود در این ساعت كه در طویله نا مردمم بباید تولید پای در زنجیر پیش دوستان به كه با بیگانگان در بوستان بر حالت من ، رحمت آورد و به ده دینارم از قید ، خلاص كرد و با خویشتن به جلب برد و دختری كه داشت به نكاح من در آورد ؟ به مهریه صد دینار .

 

مدتی برآمد . دختر بد خوی و ستیزه روی و نافرمان بود . زیان درازی كردن گرفت و عیش مرا منغص داشت .

 

زن بد در سرای مرد نكو هم در این عالم هست برزخ او زینهار از این قرین بد ، زینهار و قنا ربنا عذاب النار باری ! زبان طعنت دراز كرده ، همی گفت :

 

تو آن نیستی كه پدر من از قید فرنگ باز خریده ؟

 

گفتم : بلی ، من آنم كه به ده دینار ، از قید فرنگم باز خرید و به صد دینار به دست تو گرفتار كرد .

 

 

لوازم آرایشی