"> زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟ 

تا بحال فکر کرده‌اید؟ این‌کـه زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟ مطمئنا نخستین تصویری کـه در ذهن شـما شکل می‌گیرد سکانس هایي از فیلمهای آخر زمانی اسـت، اما اگر از دید علمی و پیشبینی هاي دانشمندان قضیه را ببینیم بـه این نتیجه میرسیم کـه نبود نسل آدمیان بر روی این کره خاکی وضع رابه مراتب بهتر می‌کند! در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا بیشتر صحبت کنیم.

 

زمین پس از انقراض نسل انسان ها

بدون نگه‌داری و تامین سوخت اکثر نیروگاه‌ها «مانند نیروگاه هاي هسته‌ اي وتوربین هاي بادی» دیگر برقی تولید نخواهندکرد کـه نتیجتا برق بیشتر قسمت هاي دنیا خواهد رفت!

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

درعرض چندروز پس از انقراض انسان هاتعداد زیادی از حیوانات خانگی ومزرعه‌اي بدلیل کم آبی وگرسنگی از بین رفته و منقرض خواهند شد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

بدون برق، حصارهای الکتریکی کـه برای بازرسی دام‌ ها استفاده می شوند دیگرکار نخواهند کرد کـه این موضوع باعث آزادشدن 1.5 میلیارد گاو, 1میلیارد خوک, و 20 میلیارد مرغ و خروس می شود

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

پمپ ها دیگر در تونل‌ هاي زیرزمینی و مترو کارنخواهند کرد کـه این مسئله باعث ایجاد سیل‌ هایي عظیم میشود

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

وقتی سیستم تهویۀ نیروگاههای حرارتی کارنکند بعضی از انها منفجر خواهند شد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

آفات حیوانی‌ از قبیل موش‌ ها و سوسک‌ ها کـه در خانه‌ هاي انسانهازندگی می کنند باکاهش جدی‌ مواجه خواهند شد واحتمالا منقرض میشوند

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

اسب‌ هاي اهلی شده احتمالا بـه سبک زندگی وحشی خود باز می گردند

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

بدون تعمیر ونگهداری سازههای آهنی بدلیل زنگ زدگی ریزش خواهند کرد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

انتشار آلایندههای صنعتی بـه هوا متوقف خواهد شد کـه در نتیجه محیط تمیزتری خواهیم داشت و دیگر با مشکل گرم شدن زمین مواجه نخواهیم بود

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

نژاد سگ‌ هاي کوچک کـه توسط انسانها ساخته شده اسـت توسط حیوانات بزرگ تر و قوی‌تر ازبین خواهد رفت

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

تنها در عرض25 سال پس از نابودی انسان اکثر خیابانها و پیاده‌ روهای شهرها با گیاهان پوشیده خواهد شد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

بدون حضور آتشنشان‌ ها ساختمان‌ هاي زیادی براثر آتش سوزی از بین خواهند رفت

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

شهرهایی مثل لاس‌ و گاس ودبی کـه در بیابان بنا شده اند در عرض چند سال با شن و ماسه پوشیده خواهند شد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

بیشتر گونه‌ هاي گیاهی وحیوانی کـه درخطر هستند بدون وجود انسانها دوباره احیا خواهند شد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

حدود یکسال پس از انقراض انسانها ماهواره‌ هایي کـه اطراف زمین هستند از مدارشان سقوط خواهند کرد وستاره‌ هایي عجیب‌وغریب را در آسمان ایجاد خواهند کرد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

بدون برق فاضلاب‌ ها سیل خواهند شد و دریاچه‌ ها و رودخانه‌ ها را آلوده خواهند کرد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

فضاهای سبز مثل پارک مرکزی نیویورک گسترش یافته وکل شهر را خواهند گرفت

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

بدون مراقبت و نگه‌داری، سدها فرو ریخته و ایجاد سیل‌ هایي مخرب می کنندو سپس مناطق سیلزده احتمالا بـه باتلاق یامرداب تبدیل می شوند

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

پس ازمدتی خانه‌ هایي کـه با چوب ساخته شده اند بطور کامل توسط موریانه‌ ها خورده خواهند شد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

انسانها با پیوند زدن و مراقبت مناسب توانستند میوه ها وسبزی جاتی مطلوب‌ تر, متنوع‌ تر و راحت رشدتر ایجاد کنند اما تنها 2 دهه پس از بین رفتن کشت انسانی پوشش گیاهی بـه شکل قبلی خود باز خواهد گشت

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

چند صد سال پس از انقراض انسانها حیات وحش دوباره در همه ی جای دنیا ظاهر خواهد شدو حتی حیوانات باغ وحش ممکن اسـت درجایی کـه هیچ‌ وقت حیوانات زندگی نمی کرده اند زندگی کنند.

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

درعرض 100 هزار سال سطح کربن دی اکسید بالاخره بـه سطحی کـه قبل از ظهور انسانها بر روی زمین داشته خواهدرسید

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

اقیانوس‌ ها خیلی زود دوباره پراز ماهی وحیات وحش طبیعی خواهند شد

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

تنها نشانه‌ هایي کـه پس ازگذشت 10 هزار سال از انقراض‌ مان باقی خواهد ماند چیزهایی اسـت کـه با سنگ ساخته‌ ایم مثل اهرام مصر و دیوار بزرگ چین و چیزهایی غیر از این‌ها ازبین خواهند رفت.

زمین پس از انقراض نسل انسان ها چگونه خواهد شد؟

جدا کـه انسان ها در تمام امورات زمین دخیل هستند نظر شـما چیست؟ آیا زمین بدون انسان ها سیاره بهتری می شود ویا این‌کـه باید از انقراض انسان ها نگران بود؟ هر شخصی عقیده خودش را دارد وعقاید هم ارجمند هستند. شـما عزیزان میتوانید با مراجعه بـه لینک هاي پیشنهادی زیر هم چنان میهمان مجله پارس ناز باشید و حقایق بیشتری را دریابید