"> چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

 

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟ زندگی کـه در آن لذت و شادی وجود نداشته باشد مثل تحمل زندان می باشد، همچنین اگر شخص زننده اي باشیم و همه ی از مـا فاصله بگیرند یا رفتارهای شان ظاهری باشد باز هم آرامشی نداریم و نمی‌توانیم شاد و آرام زندگی کنیم. در ادامه مواردی را بررسی می‌کنیم کـه می تواند شادی، آرامش و حس شکر گذاری بیشتری را برای مـا بـه ارمغان آورد.

 

ارتباط با سایر موجودات

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

تحت مراقبت داشتن یک حیوان خانگی احساس شوق و همراهی بشما منتقل می کند و ساعت هایي شـما رابا حالی خوب سرگرم می کند. نگه‌داری حیوان خانگی،همچنین برای سلامتی فایده هایي دارد فایده هایي مثل،کاهش فشار خون و خطر بیماری هاي قلبی، افزایش احساس هاي خوشبختی و ارتباطی، و همچنین بشما درسهایی در همدلی و پرورش موجودی دیگر می آموزد.

 

علاقه بـه موسیقی را گسترش دهید

گوش سپردن بـه موسیقی، تخیل و احساس هویت شخصی رابه سمت شکوفایی می برد و عزت نفس شـما را ارتقا می بخشد و احساس هاي ناشی از انزوا را کاهش میدهد. گوش دادن بـه موسیقی احساس قدرتمندی هم بشما می‌دهد. آلبوم موسیقی مورد علاقه تان راکه شـما رابه خود مشغول می کند پخش کنید و صدای آنرا بلند کنید و از همه ی حواس پرتی ها خودتان را دور کنید.

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

در نتیجه شـما قادر خواهید بود کـه عمیقا اعجاز موسیقی را تجربه کنید. در بعضی موارد،موسیقی برای کمک بـه مردم برای سازگاری با حالت هاي پریشانی استفاده شده اسـت تا بـه آن ها حس قدرتمندی بیشتری بدهد. درمان با موسیقی،همچنین برای افرادی کـه با مسائل استرس و افسردگی دست و پنجه نرم می کنند مفید واقع شده اسـت.

 

روز خودرا با خنده آغاز کنید

حالت صورت شـما از دیرباز بعنوان پنجره اي کـه در آن حس شـما مشخص می شود پنداشته شده اسـت همچنین این کـه حالت چهره شـما بر حال روحی شـما تاثیر خواهد گذاشت هم موردی قابل قبول اسـت. بنابر این، از این کـه آزادانه لبخند می‌زنید، خاطرجمعی حاصل کنید تا بتوانید بهتر شدن حال روحی تان را تضمین کنید.

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

حتی می توانید بعنوان نخستین کار در ابتدای روز در آینه با صورتی مزین بـه لبخند با خود درود و احوالپرسی کنید، همین صورت شاد بـه تنهایی می تواند این حال شاد را در تمام روز نگه دارد و حتی بیشتر هم شود.

 

بخود استراحتی بدهید

یک استراحت دنج، بـه معنای رو بـه روی تلویزیون نشستن و اینترنت گردی نیست. بـه معنای دقایقی را تبدیل بـه لحظاتی ویژه تبدیل کردن اسـت. بعنوان تشکری از خود،بـه خودتان تعطیلات یا سفری درون شهری هدیه دهید. حتی میتواند تغییر دادن چشم انداز رو بـه رویتان باشد.

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

این استراحت حتی می تواند پیک نیکی در اطراف منزلتان یا ساختن قلعه اي در اتاق نشیمن باشد. استراحتی بخود دهید کـه با زندگی روزمره شـما تفاوتی داشته باشد و بشما فرصت آسان بودنی مملو از از شادی،رهایی و تحقق یافتگی می‌دهد.

 

زمانی رابه رفت و آمد با افراد بگذارنید

این امر کـه افرادی کـه گستره زیادی از دوستان دارند،عمر طولانی تر دارد اصل شناخته شده اي اسـت.شاهد این مسئله،پرنده هایي هستند کـه با یک دیگر کوچ می کنند. همچنین، محرز اسـت کـه رفتار دوستان شـما می تواند تاثیر زیادی بر رفتارشماداشته باشد.خاطرجمعی حاصل کنید کـه با افرادی مثبت،جذاب کـه شمارا بـه داشتن زندگی غنی تری تشویق میکنید در رفت و آمد هستید.

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

آیا مدتی اسـت کـه با دوستی قدیمی در ارتباط نبوده اید؟همین امروز تماسی برقرار کنید. اگر نمی‌توانید تماسی تلفنی برقرار کنید،زمانی را برای نوشتن یک ایمیل اختصاص دهید با بـه روش سنتی و خاطره انگیز قلم بردارید و شروع بـه نوشتن نامه اي کنید. آیا احساس می‌کنید کـه دریک ارتباط دوستی در حال آسیب دیدن هستید؟مطمئن باشید رفتار بد دوستتان هیچ نکته اي خوبی برای شـما نخواهد داشت.

 

آیا ملاقات افراد جدید برایتان سخت است؟

با رفتن بـه جاهای جدید نقطه اسانی خودرا جا بـه جا کنید. مکالماتی رابا افراد ناآشنا آغاز کنید،سرگرمی جدیدی را انتخاب کنید یا حتی بـه یک حرکت اجتماعی گروهی بپیوندید.

 

استرس را کاهش دهید

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

بی هیچ توصیه تخصصی روانشناسی واضح اسـت کـه در استرس هیچ جذابیتی وجود ندارد، اما ایا می‌دانستید حتی یک اختلال روحی با میزان استرس متوسط مثل انواع مختلف افسردگی ها می تواند سیستم ایمنی بدن شـما را ویران کند؟ در حقیقت، یک دوره زمانی پراسترس بیش از فراتراز شدت آن بر سیستم ایمنی تاثیرات ویرانگر دارد.برای مبارزه با استرس،در ابتدا آنرا شناسایی کنید و از تنها در برابر آن جنگیدن دوری کنید.

 

چگونه استرس را سریع کنترل کنیم؟

راه هایي بیایید تا خودتان مورد سوال و پاسخ قرار دهید تا تنبیه هاي سازنده اي باشد. ورزش، تمرین، سرگرمی و زمان رابا دوستان گذراندن راههای خوبی برای مقابله با استرس اسـت. ممکن اسـت امتحان کردن تجسم سازی، یوگا وتای چی هم برای تان جذاب باشد. اگر احساس حالت روحی نامساعد مزمنی دارید بـه دنبال مشاور یا مراقبه اي بگردید.

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

اگر قادر بـه از بین بردن استرس نیستید مدیریت استرس خودرا ارتقاء دهید. آیا می توانید علل آسیب زا را تغییر دهید؟ پس همین کار را کنید. در تعداد زیادی از موارد، علل استرس زا بـه شغل، مسائل مالی، خانواده تان بر می‌گردد. در زمان هاي نامشخصی، تغییرات شغل ممکن اسـت دشوار باشد دراین شرایط باید راههایی برمدیریت بهتر این موقعیت ها پیدا کنید.

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

مدیریت استرسی کـه از کار یا خانواده می‌آید احتمالا با خاطرجمعی یافتن بیشتری از نیازها و درنظرگرفتن مرزبندی هایي حل می شود. ثبات قدم و مرزکشی شامل یادگرفتن مهارت نه گفتن بـه تقاضای هایي اسـت کـه بـه برنامه شـما حجم بیشتری اضافه می کند، زمان هاي معین مخصوص بـه خودتان درنظر بگیرید. و از پذیرفتن تماس هاي کاری در زمانی کـه در حال استراحت در منزل هستید اجتناب کنید یا برعکس.

 

راه دیگری برای مدیریت استرس،هوشنمندانه تر کار کردن بجای سختتر کار کردن اسـت کـه بـه این معناست کـه تکالیف بزرگ رابه تکالیف کوچک کوچک و محول کردن کارها بـه دیگران در زمان اضطرار اسـت.همچنین،خاطرجمعی حاصل کنید کـه از منابع موجود در محل کار مثل تمرین و توسعه رویداد حرفه اي برای مقابله با امور مضری کـه احتمال تاثیر ویرانگر بر سلامت و احساس خوش شـما دارد، استفاده میکنید.

 

چیزهای جدیدی یاد بگیرید‌

تحصیلات عالیه کسب کردن می تواند عزت نفس شـما و علاقمندی بـه جهان اطراف را ارتقا دهد. اما این امر برای همه ی افراد صدق نمیکند و تنها راه حل هم نیست. مطالعه کردن، سفرکردن، کلاسهای جالب رفتن، شرکت درجلسات سخنرانی و ملاقات کردن افراد از فرهنگ هاي مختلف هم میتواند تاثیرات مشابهی داشته باشد.

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

این دوره ها بشما راههای محرکی برای گسترش دانش و توانایی در زمان خودتان را ارائه میدهد. در نهایت،بجای فرار از تجربه هاي جدید خودرا با انها مشغول کنید و هرزمان کـه می توانید بیشتر بـه دنبال این سرگرمی اي پیدا کنید. چـه کلکسیون تمبر را انتخاب کنید یا کیک بوکسینگ، سرگرمی ها و فعالیت هاي خارج از برنامه هاي همیشگی در راه جستجوی لذت در زندگی ضروری اسـت.

 

روزمرگی هاي دشوار، بر خلاف عادات سازنده و جذاب اسـت.بـه برنامه خود اندکی انعطاف اضافه کند در نتیجه دیگر تنها یک روزمرگی و سختی نخواهد بود. سرگرمی و فعالیت هاي خود رابه خاطر آنکه عاشقش هستید انجام دهید، بـه این خاطر کـه بـه زندگی شـما جریان می دهند نه بـه این خاطر کـه دیگران را راضی نگه دارید یا استانداردهای اجتماعی غیرواقعی را برآورده کنید. 

 

کتاب جالبی بخوانید

پاهای خودرا دراز کردن و تماشای شوی مورد علاقه تان در آخر روز قطعا یک تهدید آسیب زننده اسـت زیرا تماشای یک داستان بـه‌صورت منفعلانه اي تخیل شـما را تضعیف می کند، و همچنین می تواند بشما احساس بی تفاوتی و کرختی دهد. برای ایجاد یک تغییر،کتابی را پیدا کنید بتوانید برای مدت زمانی خودتان را در آن غرق کنید.

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

اگر خودتان را بعنوان یک خواننده خوب بـه حساب نمی آورید، انتخاب دیگری کنید و چیزی را بیابید کـه بـه سرگرمی تان مربوط باشد. اگر شـما طرفدار بیسبال هستید،می توانید کتاب زندگینامه بیل ویک را بخوانید.اگر شـما دوچرخه سوار هستید می توانید “زن و هنر حفظ موتور سیکلت” را انتخاب کنید. از مقاله ها یا ایده هایي کـه عمیقا در شـما طنین می اندازد نکاتی را یادداشت برداری کنید.

 

اگر دفترچه اي برای یادداشت نکات دارید آماده باشید تا چنین الهام ها کـه از میان این ایده ها آن ها را پیداخواهید کرد و بشما کمک می کند تا بـه سمت هدف خود در سالیان پیش رو هدایت شوید را بیابید. با همه ی این اوصاف اگر واقعا تصمیم بر شروع کتابخوانی دارید می توانید مقاله آموزشی زیر از هاو کن یو را نیز مطالعه کنید.

 

مراقبه را تمرین کنید

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

مراقبه استرس شـما را کاهش می‌دهد و احساس آرامش شـما را ارتقاء می بخشد.شرکت کردن در دقایقی از یک مراقبه طی یک روز می تواند بـه ارتقای دیدگاه مثبت و نگاه داشتن حس تعادل و آرامش کمک بـه سزایی کند. نگاه داشتن حالت بدنی خاص و انجام مراقبه در محیطی عاری از هیچ حواس پرت کننده اي بسیار اهمیت دارد.

 

سیستم بدنی خود را تقویت کنید

هیچ کسی زمانی کـه بیمار باشد احساس شادی نمی‌کند.حتی قدم هاي کوچکی مثل خوردن قرص هاي ویتامین سی وئی وآ، سلنیوم و بتا کارتین بـه التیام ایمنی بدن شـما کمک می کند. داشتن سیستم ایمنی قوی، شـما را قادر می کند کـه در برابر استرس و بیماری هاي جسمی پاسخگویی بهتری داشته باشید. 

 

ورزش کنید و لذت ببرید

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

تمرین ورزشی بر ترشح اندروفین تاثیر میگذارد کـه این ترشح پیام هایي رابه مغز شـما منتقل می کند کـه این پیام ها بـه احساسات مثبت تبدیل می شوند. تمرین روزانه نه تنها با افسردگی و احساسات تنهایی مبارزه می کند، بلکه همچنین سیستم ایمنی بدن شـما را نیز تقویت می کند. حتی پیاده روی هم می تواند سطح پادتن و پاسخگویی بدن در برابر فشارهای سلولی را افزایش دهد.

 

خوب بخوابید

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

خوابیدن قویا با سلامت فردی،سطح استرس،وزن و کیفیت زندگی ارتباط دارد.هنگامیکه در خواب هستید بدن شـما سلول هایي تولید می کند کـه با عفونت ها،التهابات و استرس مبارزه می کند،کـه بـه این معناست کـه کمتر از میزان کافی خوابیدن شـما را در برابر بیماری ها در دسترس خطر بیشتری قرار می‌دهد و مدت زمان نقاهت شـما پس از هربار مریض شدن را افزایش می‌دهد.

 

خاک بازی کنید!

دانشمندان دریافته اند کـه باکتری هاي موجود در خاک،تولید سروتونین در مغز شـما را تحریک می کند «همان حالتی کـه داروهای ضدافسردگی عمل می کنند». اگر شـما باغچه اي دارید بـه سمت آن بروید و حفره هاي در آن ایجاد کنید، اگر نه، سبزیجات و گیاهانی کـه را انتخاب کنید کـه از آن ها می توانید دریک دستور غذایی سالم استفاده کنید.

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

حتی طراحی محلی در خانه شـما کـه یک باغچه کوچکی بسازید می تواند تابش آفتاب رابه زندگی شـما بیاورد. مشخصا،همه ی باکتری هاي در خاک با مـا دوست نیستند، برای محافظت از دستانتان دستکش بپوشید، بخصوص اگر در خانه گربه دارید یا گربه هاي محلی از باغچه شـما بعنوان دستشويي استفاده می کنند. بعد از هربار خاک بازی کردن دستان خودرا بشویید.

 


 

چگونه شخص محبوبی باشیم؟

حتماً شـما هم مثل مـن چندتایی از این آدم‌ها را می‌شناسید کـه نظر همه ی رابه خودشان جلب میکنند! آدم‌هایي کـه نمی توان کاریزمای شان را ‏سنجید، اما همه ی با آن‌ها احساس اسانی میکنند و جذب‌شان میشوند. ‏ آن‌ها چطور اینکار را میکنند؟ بـه نظرم مهم‌ترین خصلت این آدم‌ها نوع برقراری ارتباط کلامی ‏آنهاست.

 

هرجا کـه میتوانند مودب باشند، هستند

استفاده از کلماتی مثل «لطفا» و «سپاسگزارم» ممکن اسـت همه ی جا ضرورتی نداشته باشد، اما اگر می خواهید کاریزماتیک باشید استفاده ازآن‌ها ‏بسیار بـه نفع‌تان خواهد بود. ‏

 

قدردان محبت‌ های کوچک هستند

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

وقتی کسی بخاطر چیزی از شـما تشکر می کند گفتن دوکلمه «خواهش میکنم» خیلی بیشتر از «حرفشم نزن» «یا مثلاً «باشه»» اثر ‏دارد. آدم‌هاي دوست‌داشتنی از شنیدن تشکر خوشحال میشوند و با کلام بـه آن پاسخ می دهند. ‏

 

تعریف‌ شان واقعی اسـت

دراین‌جا «واقعی» کلمه کلیدی اسـت. افراد کاریزماتیک تعریف‌هاي واقعی بـه زبان می‌آورند. نه بیهوده تعریف می کنند نه چاپلوس‌اند. اگر ‏کسی شایسته تعریف باشد از گفتنش دریغ نمیکنند. ‏

 

از ته دل همدردی میکنند

آن‌ها از عباراتی مانند «حتماً خیلی احساس غرور کردی» یا «می‌تونم تصور کنم چقدر خشمگین شدي» استفاده می کنند؛ بنابر این هم با ‏احساسات افراد دیگر همراهی میکنند و هم بـه آن‌ها بها میدهند «بد نیست این راز را بدانید کـه آدم‌ها دوست دارند دیگران درک‌شان کنند!» ‏

 

اطلاعات مفید رابا دیگران بـه اشتراک می گذراند

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

بعضی‌ها اطلاعات را فقط برای خودشان میخواهند، چون فکر می کنند کـه اینکار باعث قدرت آن‌ها می شود. چنین آدمی نباشید. البته توجه ‏کنید کـه: آدم‌هاي واقعا دوست‌داشتنی متوجه هستند کـه «اطلاعات» با «شایعات» تفاوت دارد. ‏

 

بـه دیگران پیشنهاد کمک میدهند

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

خیلی از مـا دل‌مان می خواهد بـه جامعه کمک کنیم، اما نمی دانیم از کجا باید شروع کرد. کاریزماتیک‌ترین آدم‌ها خیلی ساده در جست‌وجوی ‏فرصتی برای کمک، فقط بـه اطراف‌شان نگاه میکنند؛ درخانواده در جامعه ودر هر لحظه از زندگی روزمره «اینکار می تواند در حد باز ‏نگه داشتن در برای کسی باشد کـه پشت سر شـما دارد وارد می شود». ‏

 

یادشان نمی رود کـه عضوی از تیم هستند

احساس رفاقت می تواند موقعیت‌هاي سخت را قابل تحمل کند. شوخ‌طبعی حتی میتواند باعث لذتبخش شدن چنین موقعیت‌ هایي بشود. ‏آدم‌هاي خیلی کاریزماتیک در موقعیت‌هاي سخت جملاتی مثل این بـه زبان می‌آورند: «عیب نداره، برای همه ی‌مون همین‌طوره» و بعد در ‏کنار بقیه برای رسیدن بـه اهداف تیم تلاش میکنند. ‏

 

از اسامی و عناوین محترمانه استفاده میکنند

آدم‌هاي کاریزماتیک اسامی دیگران رابه خاطر می‌سپارند ودر موقعیت‌هایي کـه استفاده از عناوین، افراد را خوشحال می کند آن‌ها رابه کار ‏میبرند. کسب عناوینی مثل «پزشک» یا «سرهنگ» زمان می برد؛ پس چرا ازآن‌ها استفاده نکنیم؟

 

با اعتماد بـه نفس برحق صحبت می کنند

لاف نمیزنند، اما در مواجهه با موقعیت‌هاي چالش‌برانگیز- بخصوص چیز‌هایي کـه روی زندگی دیگران اثر دارند- با آرامش، کنجکاوی و ‏اعتماد بـه نفس بـه مسأله نزدیک می شوند. طبق معمول میشود جملاتی مانند این را از زبان‌شان شنید: «خب، ببینیم چطور باید این مشکلو حل ‏کرد.» ‏

 

دیگران رابه هم معرفی می کنند

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

می دانید بهترین چیزی کـه کسی می تواند هم زمان بـه دو نفر بگوید چیست؟ «اجازه بدید … رابه شـما معرفی کنم.» البته ظاهراً این ‏روز‌ها همه ی بـه دنبال برقراری ارتباط هستیم، اما آدم‌هاي کاریزماتیک کسانی هستند کـه علاوه بر ساختن شبکه ارتباطی خودشان بـه ‏دیگران هم کمک می کنند تا با افراد بیشتری آشنا بشوند. ‏

 

 

بـه دیگران اجازه میدهند برای خودشان تصمیم بگیرند

آدم‌هاي واقعا کاریزماتیک بنظر خود اعتماد دارند، اما در عین حال متوجه هستند کـه دیگران ممکن اسـت دیدگاه متفاوتی داشته باشند و ‏باید بتوانند مسیر زندگی خودشان را انتخاب کنند. بـه علاوه، رهبران کاریزماتیک از دادن اختیار و سپس اعتماد بـه دیگران برای دستیابی بـه ‏چیزی کـه ازآن‌ها خواسته شده، ترسی ندارند. ‏

 

بـه دیگران میگویند کـه بـه آن‌ها اعتماد دارند

فقط سه کلمه: «بهت ایمان دارم». همین کلمات ساده می توانند الهام‌بخش موفقیت باشند. همه ی افراد بـه تصدیق شدن نیاز دارند. در عین ‏حال این تصدیق باعث ایجاد محبت نسبت بـه فرد گوینده می شود. ‏

 

نوبت‌شان را فراموش نمی کنند

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

آدم‌هاي دوست‌داشتنی وقتی کـه برای انجام کاری چـه مفرح و چـه دشوار و ناراحت‌کننده نوبت آن‌ها باشد نمی ترسند و قدم پیش می گذراند. ‏بـه عبارت دیگر، آن‌ها اگر چـه از دیگران تعریف می کنند یا بخشنده هستند، اما در عین حال یادشان نمی رود کـه این دفعه مثلاً پرداخت ‏صورتحساب ناهار نوبت آنهاست. ‏

 

گوش میدهند و می خواهند بیشتر بدانند

آدم‌هاي خیلی دوست‌داشتنی شنونده‌هاي فعال و صادقی هستند. میتوانید با آن‌ها درباره نظرات یا ماجراهایتان صحبت کنید یا ازآن‌ها ‏راهنمایی بخواهید و آن‌ها با پرسیدن سوال و دادن نشانه‌هاي کلامی نشان می دهند کـه در لحظه حاضر و حتی بـه موضوع علاقه‌مند ‏هستند. زمان برای همه ی مـا با ارزش‌ترین منبع اسـت، اما آن‌ها حاضرند وقت‌شان را در اختیار شـما بگذارند. ‏

 

مسئولیت‌پذیر هستند

این آدم‌ها مسئولیت کار یا خطایشان را می‌پذیرند و بازرسی اموری راکه باید تحت نظارت‌شان باشد بـه دست میگیرند؛ بنابر این با عقل جور ‏درمی‌آید کـه بگوییم آدم‌هاي قابل اعتماد بسیار دوست داشتنی‌اند. ‏

 

حمایت‌شان را اعلام میکنند

چگونه از زندگی لذت ببریم و شخص محبوبی باشیم؟

مـا آدم‌هایي راکه کنارمان میمانند و کاری میکنند کـه احساس کنیم مـا را حمایت میکنند، دوست داریم. در ارتش بـه اینکار میگویند ‏‏ «هوای ساعت شش همدیگه را داشتن» «ساعت شش موقعیت پشت سر فرد اسـت». کسی رابه یاد بیاورید کـه در موقع نیاز از شـما حمایت ‏کرده اسـت و بـه مـن بگویید کـه در آن لحظه چقدر برایتان دوست داشتنی می‌نمود؟

 

برچسب‌ها: