"> زنی که 69 مرتبه وضع حمل کرده است

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

زنی که 69 مرتبه وضع حمل کرده است

زنی که 69 مرتبه وضع حمل کرده است

زنی که 69 مرتبه وضع حمل کرده است 

زنی که با بارداری های دو قلو و چند قلوی پی در پی توانسته بود 69 فرزند به دنیا آورد در جهان و تاریخ رکورددار است. یک زن روس با به دنیا آوردن 69 فرزند رکورد بیشترین زایمان در طول تاریخ را از آن خود کرده است.
روز گرام: زنی که بیشترین فرزند را در طول تاریخ به دنیا آورده یک زن روس است که در قرن هجدهم میلادی زندگی می کرده.

زنی که 69 مرتبه وضع حمل کرده است

 یک زن روس با به دنیا آوردن 69 فرزند رکورد بیشترین زایمان در طول تاریخ را از آن خود کرده است.وی که یک زن روس و همسر یک کشاورز بوده است در قرن هجدهم میلادی زندگی می کرد.وی 27 زایمان داشته است که 16 زایمان وی دوقلو بوده اند و چهار زایمان وی نیز 4 قلو بودند. 7 زایمان این زن نیز 3 قلو بودند.

 

همه فرزندان این زن و خود وی از سلامت کامل برخوردار بوده و تنها 2 پسر وی در هنگام به دنیا آمدن مرده بودند.