پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

این زن به اختیار خود از پزشکان خواست او را بکشند

این زن به اختیار خود از پزشکان خواست او را بکشند

این زن به اختیار خود از پزشکان خواست او را بکشند 

قانون رضایت شخص برای مردن در کشور هلند اجرا می گردد و اخیرا کانادا هم این قانون را تصویب کرده است. پس اگر کسی بیماری سختی داشته باشد به اختیار خود می تواند درخواست مرگ دهد. زنی که به شدت بیمار بود پس از دو روز جشن به اختیار خود و توسط پزشکان به زندگی خود خاتمه داد.

 

بتسی دیوینس 41 ساله اولین زن کانادایی است که پس از تصویب قانون اجازه خودکشی آن‌هم در صورت بیماری مزمن، به اختیار خود جانش را از دست داد.به گزارش دیلی میل، این خانم به شدت بیمار بوده و دو روز قبل از مرگش را با 30 دوست خود جشن گرفته بود .

این زن به اختیار خود از پزشکان خواست او را بکشند