پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

زیباترین اس ام اس درباره دختران چادری

مجموعه : اس ام اس جدید
زیباترین اس ام اس درباره دختران چادری

زیباترین اس ام اس درباره دختران چادری 

اس ام اس چادر در مورد و برای دختران چادری

چادر من
نه برای نشان دادن فقر در سریال های کشورم است
نه لباس متهمان دادگاه و زندان ها.
.
.
.
.
.
اس ام اس چادر در مورد و برای دختران چادری

چادر من تاج بندگی من است!
سند زهرایی بودنم را امضاء می کند
من شکایت میکنم!
از آنها که نمی فهمند چادر مشکی من یادگار مادرم زهراست
میدانی کدام زهرا ؟.

 

مـن یک دختر چادری ام
نه پاهایم ده سانت از زمین بالاتر است
نه روسری ام ده سانت از سرم بالاتر!
میدانم این چیزها مرا بالا نمیبرد
چادر ساده ای میپوشم!
قد یک دنیا برایم می ارزد
با تمام رنگارنگ های دنیا عوضش نمیکنم.
.
.
.
.
.
اس ام اس چادر در مورد و برای دختران چادری

آنگاه که وجود سیم گونت را
به آغوش امن چادر مشکیت می سپاری
و آهسته آهسته!
بر سنگ فرش های خیابان پا می گذاری
تا مبادا!
نگاه نامحرمی٬ متوجه تو شود
نمی دانی که عظمت حیایت
جهانی را محو تماشایت کرده است.
.
.
.
.
.
اس ام اس چادر در مورد و برای دختران چادری

زهرا برای سیر کمال ولای ماست
تنها وسیله ای که نخش هم شفاعت است!
چادر نماز مادر ارباب های ماست
باران به خاطر نوۀ فضه می رسد!
ما خادمیم و ابر کرم در دعای ماست
فرموده اند داخل آتش نمی شویم
فردا اگر شفاعت زهرا برای ماست.
.
.
.
.
.
اس ام اس چادر در مورد و برای دختران چادری

تصویرت در شبکه اجتماعی!
با چادر و روسری
لبخندی ملیح و نگاهی که سراسر ناز است!
پیش چشم هزاران نامحرم لایک میخورد.
و تونوشته ای:
افتخار میکنم که محجبه‌ام
اگراینگونه میخواهی مبلغ حجاب در فضای مجازی باشی
بدانکه:
دلبری‌کردن”توی چادر”دل میزند از چادر.