پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

زیباترین اس ام اس عاشقانه احساسی جدید 2017

زیباترین اس ام اس عاشقانه احساسی جدید 2017

زیباترین اس ام اس عاشقانه احساسی جدید 2017

اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
دریا که آغوش تو باشد
من شناگری میشوم مبتدی
مرا رها کن
بگذار غرق شوم در این دریای پر احساس .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
ازمهربان بودن دلم دیگر پشیمان است !
زخمی شدم دور و برم صدها نمکدان است
دیروز می گفتَم محبت قند یزد اما !
امروز می گویم که نه چاقوی زنجان است .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
اگر بدانم گاهی به یاد من هستی
و چند ثانیه حتی دل تو هم تنگ است
پرنده می شَوم اما نمی پرم بی تو !
پرنده می شـوم و تا دل تو هم تنگ است
برای تو پر پرواز می شوم حتی !
اگر در آن سر دنیا دل تو هم تنگ است.
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
دل ڪه تنگ است کجا باید رفت؟
به در و دشت و دمن؟
یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟ !
یا به یڪ خَلوت و تنهایی امن !
دل که تنگ است کجا باید رفت؟ .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
گر سینه شود تنگ خدا با ما هست !
گر پای شود لنگ خدا با ما هست
دل را به حریم عشق بسپار و برو !
فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست.
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
سَرسَبز تر از سبزی زندگی باش !
دل رحمتر از رحم دیگران باش
با معرفتتر از معرفت دیگران باش
سرسـخت تر از سختی سنگ باش
همراه تر از همراهت باش !
عاشق تر از عاشقت باش
هرچه میخواهی باش اما همیشه خودت باش .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
امدنت را یادم نیـست بی صدا امَدی بی انکه !
من بدانم بی اجازه ماندی بی انڪه من بخواهم اما
اکنون با ذره ذره وجودم ماندنت را تمنا میکنم
مهمان ناخوانده قلبم بمـان که ماندنت را سخت !
دوسـت دارم .

 

مَعنای خوشبختی این است
که در دنیا کسی هست
که بی اعـتنا به نتیجه
دوستت دارد .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
چشمان تو ڪه مبدٲ باشد
سفر یعنی ماندن.
آدما فقط روز تو یه دنیا زندگی می کنن
شبا هرکی تو دنیای خودش پرسه می زنه .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
زندگی مَن بر مبنای منطق است
گویی این را نمیفهمد
احساسم .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
دانه های خیالم را
در سرزمین سبز آرزوهایت
سخاوتمندانه میپرورانم
پشت سرت را نگاه کن !
ببین چه باغ زیبایی
برای هدیه به تو !
پروراندم .
°
°
°
°
°
اس ام اس زیبا عاشقانه قشنگ
کاش ڪَسی می آمد
حذف میڪرد فعل رفتن را
از این شعرها .