پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

زیباترین اس ام اس عاشقانه تیر ماه

زیباترین اس ام اس عاشقانه تیر ماه

زیباترین اس ام اس عاشقانه تیر ماه

 

قشنگترین اس ام اس ها

 

ﺍَﮔﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ڪﺮﺩﻩ
ﺍﯾﻢ ڪﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ.

 

برای هـزار نفر ساقی باش

اما با یک نفر مست کن !
عشقت رو ب پایه همه بریز
اما عاشق یکی باش .

 

تو را در قلـب شعرم میگذارم !
بنام عشق آنرا می نگارم
تمام حرف من در شعر این بود !
تو را تا بی نهایت دوست دارم .

 

بهترین ها را نه مـی توان دید نه می توان شنید

آنها را باید احساس کرد مانند حس حضورت در قلبم .

 

زیاد که به کَسی خوبی کنی عاشق بی محلیای کس دیگه میشه
میدونی چرا؟ !
چون خوبی ڪردن زیادی دل نمیبره دل میزنه.

 

هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند… اما عاشقان کسی را ڪه دوست دارند زیبا می بینند.

 

بانو… مرد نبوده ای تا بدانی سرت بر روی بازوانم… امنیت تو نیست… آرامش من است.

 

یک دل نه صد دل عاشـق شده است!
حڪایت من است!
یک دل، نه صد دل دلتنگم
برای حال دلَم امن یجیب بخوانید.

 

دستام، ازتو دورنو
چَشمام، ازنگاه تو!
دارم میسوزم
ازغم دوریه!
نگاه گرم تو.

 

بی مزه است هر چه در این شَهر می چشم!
جا مانده بر لبان تو حس چَشایی ام.