پارس ناز پورتال

تبلیغات

زیباترین اس ام اس های دوستانه خفن

مجموعه : اس ام اس جدید
زیباترین اس ام اس های دوستانه خفن

زیباترین اس ام اس های دوستانه خفن 

آخرش معلوم نشد
زمانه عوض شده یا آدم هایش ؟
اما پیداس دستشان در یک کاسه است .
.

.
خداوندا ببخش
ما را برای گناهانی که لذتش رفته
اما
مسئولیتش مانده.
.

.
در بدترین ما آنقدر خوبی هست!
و در بهترین ما آنقدر بدی هست
که هیچ یک از ما را شایسته نیست!
که از دیگران عیب جویی کنیم.
.

.
چشم هایت؟دل من؟کار خدا؟یا قسمت؟
و در این غائله تشخیص مقصر سخت است.
.

.
میسازم
با هر دردی
بجز نامردی.
.

آدمهای مهربان در مقابل خوبی های یک طرفه شان هرگز احساس حماقت نمیکنندچون خوب بودن برای آنها عادت شده
آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند.
.

.
مرد و زن ندارد
به نقطه ی ما شدن که رسیدی
شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت!
میان مردمان شهر فریاد بزن دوستت دارم
و اگر کسی چشم غره ای رفت!
تنها دعایش کن عاشق شود ، همین.
.

.
با هرکس باید مثل خودش بود!
به من یاد بده:
بى معرفتى را
نامردى را!
بى وجدانى را.
.

.
یاد تو آرام بخش دردهایم بود نمی دانم چه شده است
که دیگر تسکین نمی یابم ؟!
یا دردهایم بیشتر شده اند یا یاد و خاطر تو .

 

خدایا
خرابت میشوم!
مرا هرگونه میخواهى
از نو بساز.
.

.
مثل کبریت!
حالتی غریب دارم
انگارکه میدانم ساخته شده ام
تا:
بسوزم.
.

.
خیالت
مثل چرت صبحگاهی ست !
همه اش با خودم می گویم
فقط پنج دقیقه دیگر .
.

.
ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام
با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد.
.

.
هوای تو
اجابت تمام عشق است
و من به تو!
شکوه یک قنوت عاشقانه را
پیش می کشم عزیز
دوستت دارم
به اندازه ی همه ی دارایی ام
که تویی .
.

.
با تمام وجود گناه کردیم
نه نعمتش را از ما گرفت
نه گناهمان را فاش کرد
اگر بندگیش را می کردیم چ میکرد؟؟.
.
.
.

.
تا زنده ام می نشینم به انتظارت
شاید هم نیایی
من کارم را می کنم.
.

آرامش، رهایی از طوفان نیست بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان است، بهمین دلیل : بهشت مکان نیست، زمانی است که زیبا فکر میکنی وجهنم هم مکان نیست، زمانیست که افکارت دنیایت را به آتش کشیده اند.

.
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ تنها ﭼﯿﺰی که مرا یاد تو می اندازد
طعنه ﻫﺎی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ !
ﺷﺎﯾﺪ اگر این
دیگران
ﻧﺒﻮدﻧﺪ
زودتر از اینها ﺑﺮای من ﻣﺮده بودی.
.

.