پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

برترین و زیباترین اشعار ناب خیام نیشابوری شاعر ایرانی را برای شما داریم که از دانشمندان و ادیبان ایرانی زمان هاي قدیم بوده اند.

 

بر چهره ي گل نسیم نوروز خوش هست
بر طرف چمن روی دل افروز خوش هست
از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست
خوش باش ومگو ز دی که امروزخوش هست

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

یک قطره آب بود و با دریا شد
یک ذره خاک و با زمین یکتا شد
آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده اي کو که به ما گوید باز
هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز
چیزی نگذاری که نمی آیي باز خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

اي صاحب فتوا ز تو پرکارتریم
با این همۀ مستی زتو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان
انصاف بده کدام خونخوار تریم؟ خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

بر خیر و مخور غم جهان گذران
خوش باشو دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

در کارگه کوزه گری کردم رای
بر پله چرخ دیدم استاد بپای
میکرد دلیر کوزه را دسته و سر
از کله پادشاه و از دست گدای خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

افسوس که نامه جوانی طی شد
و آن تازه بهار زندگانی دی شد
وآن مرغطرب که نام او بود شباب
فریاد ندانم کی آمدوکی شد خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

یک عمر به کودکی به استاد شدیم
یک عمر زاستادی خود خوشحال شدیم
افسوس ندانیم که ما را چه رسید
از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

در کارگه کوزه گری بودم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
هر یک به زبان حال با من گفتند
کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو دانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پا بستی
گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

آن به که در این زمانه کم گیری دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نکوست
آنکس که به جمگی ترا تکیه بر اوست
چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

در هر دشتی که لاله زاری بوده هست
آن لاله ز خون شهریاری بوده هست
چو برگ بنفشه کز زمین می‌روید
خالیست که بر رخ نگاری بوده هست خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

چون آب به جویباروچون باد به دشت
روزی دگر از نوبت عمرم بگذشت
هرگز غم دوروز مرا یاد نگشت
روزی که نیامدست و روزی که گذشت خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

اي دل ز زمانه عرف احسان مقاله
وز گردش دوران سرو سامان مقاله
درمان طلبی درد تو افزون گردد
با درد بسازو هیچ درمان مقاله خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

از خانه کفر تا به دین یک قدم هست
وز عالم شک تا یقین یک نفس هست
این یک نفس عزیز را خوش میدار
کز حاصل عمر ما همین یک نفس هست خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

نیکی و بدی که در نهاد بشر هست
شادی و غمی که در قضا و قدر هست
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بیچاره تر هست خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

ساقی ، گل و سبزه بس طربناک شده هست
دریاب که هفته دگر خاک شده هست
می نوش و گلی بچین که تا درنگری
گل خاک شده هست سبزه خاشاک شده هست خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

افسوس که سرمایه زکف بیرون شد
در پای اجل بسی جگرها خون شد
کس نامد از آن جهان که پرسم از وی
کاحوال مسافران جهان چون شد خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد
یا در پی نیستی و هستی گذرد
می خور که چنین عمر که غم در پی اوست
آن به که بخواب یا به مستی گذرد خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

اي بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام زما و نه نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

دیدم به سر عمارتی مردی فرد
کو گِل بلگد می زد و خوارش می‌کرد
وان گِل با زبان حال با او میگفت
ساکن ، که چو من بسی لگد خواهی کرد خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

این قافله عمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله راکه شب می گذرد خیام

زیباترین اشعار خیام نیشابوری ادیب ایرانی

هنگام سپیده دم خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه گری
یعنی که نمودند در آیینه صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری خیام

 

 

loading...
Xبستن تبلیغ
فوتبال
X
قانون عجیب رابطه جنسی بین دختران روس و مردان خارجی +عکس
قانون عجیب رابطه جنسی بین دختران روس و مردان خارجی +عکس
مشاهده بیشتر