پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

زیباترین و جذاب ترین دختران ارتش های نظامی

زیباترین و جذاب ترین دختران ارتش های نظامی

زیباترین و جذاب ترین دختران ارتش های نظامی 

برخی از ارتش هاي دنیا میباشند که زیباترین دختران را دارند و همۀ وقت} نیز در اخبار از آنها تصاویر زیادی منتشر می‌شود.اگر چه حضور زنان در نبردها و به خصوص در خط مقدم محدود به شمار مقداری از کشورهاست, اما علیرغم توانایی جسمی و روانی سربازان زن در سنجش با همنوعان مردشان, نمی‌توان نقش و ارزش آنان را در این باره نادیده گرفت.

 

فارغ از ناسازگاری نظرها, حضور زنان در ارتش مثل هوای تازه هست.زنان نظامی دارای قدرت, هوش, دلیری, جسارت و زیبایی میباشند.برخی پژوهشگران حتی عنوان “سلاح کشتار جمعی وسوسه” را به آنان اطلاق کرده اند. این ارتش ها, یگان هایي از زیباترین زنان را به خدمت گرفته اند.

زیباترین و جذاب ترین دختران ارتش های نظامیزنان و دختران نظامی در ارتش‌هاي دنیا

 

۱۰- زنان خوشگل در ارتش امریکا ;
ارتش ایالات متحده از نظر به کارگیری زنان جذاب در یگان هاي خود در مقام دهم جای گرفته هست.به همان اندازه که زنان خوشگل در ارتش امریکا خدمت میکنند, زنانی که زیبایی کمتری دارندنیز در این یگان ها مشغول خدمتند. زنان در ایالات متحده از بدو تأسیس اجازۀ ورود به ارتش را دریافت کردند و الان ۱۴% از کل نیروهای مسلح, ۲۰% از نیروهای ذخیره و ۶% از نیروهای گارد ملی این کشور را تشکیل میدهند.

 

۹- ارتش چک ;
خدمت زنان در ارتش چک از شروع جنگ جهانی دوم نخست شد.در آن زمان زنان بعنوان پرستار یا اپراتور مخابرات در مناطق محدود مشغول خدمت بودند. بعدها زنان وارد بخش هاي گوناگون ارتش شدند.

زیباترین و جذاب ترین دختران ارتش های نظامیدختران نظامی در ارتش‌هاي دنیا

 

۸- ارتش لهستان ;
لهستان از کشورهایی هست که زنان را در خطوط مقدم نبرد به خدمت گرفته هست.دولت این کشور از سال ۱۹۹۹ اجازۀ پیوستن زنان به ارتش را صادر کرد. همین اکنون بیش از 2500 زن در ارتش لهستان به خدمت مشغولند و مجازند در هر قسمتی از ارتش در نیروهای سه گانه یا گارد ملی خدمت کنند.

 

۷- ارتش پاکستان ;
زنان در پاکستان از بدو تأسیس ارتش این کشور وارد آن شدند و در خطوط مقدم نبرد به خدمت مشغول گردیدند.اولین بار در سال 2006 زنان پاکستانی اجازۀ ورود به نیروی هوایی ارتش این کشور را یافتند اما هنوز اجازۀ ورود به نیروی دریایی راکه فقط مختص مردان هست, ندارند.

زیباترین و جذاب ترین دختران ارتش های نظامیزنان در ارتش

 

۶- ارتش نروژ ;
برخلاف شمار زیادی از کشورهای اروپایی که خدمت سربازی اجباری را برای زنان الغاء کرده اند,دولت نروژ در سال ۲۰۱۴ قانونی دایر بر این فرمایش تصویب کرد. نروژ اولین کشوری هست که زنان نظامی را در یگان هاي غواص ارتش خود به کار گرفته هست.

 

۵- ارتش اوکراین ;
زنان اوکراینی به زیبایی شهره اند. اما بکارگیری زنان در ارتش این کشور برای تشکیل یگانیاز زیبارویان اوکراینی به اسم “ارتش کشنده” امری غیرعادی نیست. ارتش اوکراین هم‌چنین مسابقه ایتحت عنوان “زیباترین زن سرباز” را با هدف انتخاب زنان نظامی جذاب و نیرومند برگزار میکند. در گزینه برندۀ این مسابقه, اضافه بر معیارهای زیبایی معمول, آیتم هاي مهارتی و قدرت بدنی نیز مورد دقت میباشند.

زیباترین و جذاب ترین دختران ارتش های نظامیزنان نظامی

 

۴- ارتش فنلاند ;
زنان فنلاندی همۀ وقت} در ساختار ارتش این کشور حضور داشته اند.در طول جنگ هاي داخلی, یگان زنان نیروهای ویژه در خط مقدم جنگیده اند.به سبب تجارب جنگی زنان, یگان ویژه اي از آنان برای جنگ هاي چریکی در ارتش فنلاند تشکیل شده هست.

 

۳- ارتش یونان ;
زیبایی زنان یونانی منحصر به فرد و دارای تنوع زیادی هست.زنان یونانی نیز مثل مردان هموطنشان مجبور به خدمت اجباری در ارتش نیستند؛ بلکه داوطلبانه وارد خدمت شده و در تمام بخش هاي ارتش حضور دارند.

زیباترین و جذاب ترین دختران ارتش های نظامیتاریخ حضور زنان در ارتش

 

۲- ارتش رومانی ;
زنان رومانی فقط زیبایی ندارند؛ بلکه نقش بسیار مهمی را در ساختار ارتش این کشور ایفا میکنند.اگرچه ارتش رومانی فاقد سلاح کافی و حتی دچار کمبود نیروست,اما دست کم سلاح کشنده اي شامل این زنان را به خدمت گرفته هست.

 

۱- جذاب ترین زنان در ارتش روسیه ;
این بخش نیازی به توضیح اضافه ندارد. زنان روس به زیبایی چهره و جذابیت و ملاحت بدنی, مشهورند.حضور زنان روس در ارتش این کشور به زمان جنگ جهانی اول بر می‌گردد.در آن دوران بیش از یک میلیون نفر از زنان ارتش روسیه در جبهه هاي نبرد حضور داشتند.

 

بیش از ۲۴ هزار پرواز در طول جنگ توسط زنان خلبان انجام شده هست.اما اکنون نقش آنان در ارتش و خدمت نظامی بسیار کم رنگ تر از قبل هست.

زیباترین و جذاب ترین دختران ارتش های نظامی

حضور زنان در ارتش کشورهای گوناگون

 

برچسب‌ها: