پارس ناز پورتال

تبلیغات

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روز

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روز

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روز

شما می توانید بهترین تزیینات مو را در زیر مشاهده کنید که در آن بسیاری از زیباترین وسایل تزیینی استفاده شده است. روبان های ساده ولی شیک، هدبندهای کار شده و تزئینات طبیعی و مصنوعی، همه می توانند گزینه های خوبی برای درخشش بیشتر زیبایی مو و چهره عروس خانم ها باشند.

 

از ستاره ها بر روی فرش قرمز و مدل ها بر روی سکوی فشن شوها، گزینه های دیگری انتخاب کرده ایم که شاید منابع الهام خوبی برای کسانی باشد که به دنبال تزئینات متفاوت برای موهایشان در شب عروسی شان هستند.

 

یک جلوه آبی رنگ – کلکسیون بهار/تابستان 2015 بوتگا ونتا

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزتزئینات شیک – کلکسیون بهار/تابستان 2014 زک پوزِن

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزیک هدبند مشکی – کلکسیون پائیز/زمستان 2015 شنل

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزیک گیره آینده گرایانه – کلکسیون اوت کوتور بهار/تابستان 2015 دیور

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزیک تاج رمانتیک – کلکسیون بهار/تابستان 2014 دولچه و گابانا

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزیک تیارای مدرن – کلکسیون اوت کوتور بهار/تابستان 2016 الی صعب

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزیک تاج کریستالی مصنوعی – کیت بوسورث

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزگل های شناور – کلکسیون بهار/تابستان 2014 هانر

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزکلیپس پروانه ای – کلکسیون لباس عروس بهار/تابستان 2016 اینس دی سانتو

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روززیبایی دریایی – کلکسیون بهار/تابستان 2015 والنتینو

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزالماس های ظریف – کلکسیون لباس عروس بهار/تابستان 2017 مونیک لوئیلیه

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزالهه یونانی – کلکسیون اوت کوتور بهار/تابستان 2016 زهیر مراد

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزملکه یخی – کلکسیون لباس عروس بهار/تابستان 2017 نعیم خان

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزگیره زینتی – کلکسیون پائیز/زمستان 2015 پرادا

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روزطراوت باغچه – کلکسیون اوت کوتور بهار/تابستان 2015 والنتینو

زیباترین مدل مو عروس طبق مد روز