پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

سخنان فلسفی زیبا و کوتاه از اشو

سخنان فلسفی زیبا و کوتاه از اشو

سخنان فلسفی زیبا و کوتاه از اشو

در ادامه این مطلب با سخنان فلسفی زیبا و کوتاه از اشو آشنا خواهید شد که هرکدام معانی زیبایی نیز دارند.

 

سخنان اشو
ما کاملاً بی آلایش، پاک و ساده به دنیا می آییم، اما دنیا شروع به ترسیم طرح و نگارهایی در لوح سفید آگاهی ما می کند؛ شروع به شکل بخشیدن به ما می کند؛ همه کس را آلوده و مسموم می کند.

سخنان اشو
بد نیست گهگاه غمگین باشی، غمین بودن زیبایی خود را دارد. فقط باید بیاموزی که از زیبایی غمین بودن لذت ببری، از سکوت آن و از ژرفای

سخنان کوتاه اشو
با رشد یقین و اطمینان، شادمانی رشد می یابد و با رشد شک و تردید، تنش، بی قراری و بدبختی. شک و تردید در نهایت به رنج و عذاب و نگرانی می انجامد.

سخنان آموزنده اشو
انسان راستین همواره جهان و هستی را غنی تر می کند و از خود چیزی به هستی می بخشد.
آسمان را طلب کن؛ همه از آن تو است.

سخنان کوتاه اشو
زندگی به هیچ وجه اسرارآمیز نیست. بر هر برگ درخت، بر هر ریگ ساحل، زندگی را می خوانیم. این زندگی است که در هر پرتو آفتاب می رقصد؛ هر آنچه می بینی، خود زندگی است با تمام زیبایی.

سخنان زیبا اشو
بزرگترین معجزه در جهان آن است که تو هستی، من هستم. بودن، بزرگترین معجزه است و مکاشفه، درهای این معجزه ی بزرگ را به روی تو می گشاید.

سخنان اشو
دانش حقیقی یا خرد از راه آگاهی به دست می آید؛ نه با گردآوری معلومات، بلکه با از سر گذراندن تحول. آگاهی، تحولی بنیادین است.

سخنان کوتاه اشو
اگر زندگی پیش بینی پذیر می بود، مکانیکی می شد. زندگی پیش بینی پذیر نیست، همیشه با شگفتی همراه است و تو هر قدر هشیارتر باشی با شگفتی بیشتری روبرو می شوی.

سخنان آموزنده اشو
مشکل بتوانی لغزشهای خود را ببینی. تنها کسی که خود را دوست می دارد می تواند این لغزشها را ببیند.

جملات اشو
زندگی در راه دروغ بی ارزش است و مردن در راه حقیقت یکی از بزرگترین برکات زندگی است.

سخنان اشو
ابر پر باران باید که ببارد؛ فرقی نمی کند که آیا زمین به باران نیاز دارد یا نه.
سخنان اشو
انسان حیوان عجیبی است! همه چیز را کاوش می کند، تا قله ی اورست می رود، تا قطب شمال و کره ی ماه می رود، اما هرگز به فکر نمی افتد که سری هم به درون خویش بزند! این بزرگترین بیماری ای است که انسان گرفتار آن است.

سخنان اشو
معنایی در زندگی نیست؛ معنا را باید خلق کرد.

جملات زیبا اشو
آزادی هدف زندگی است. بدون آزادی، زندگی ابدا معنایی ندارد. منظور از آزادی، آزادی سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی نیست. آزادی یعنی آزادی از زمان، آزادی از ذهن و آزادی از زور.

سخنان اشو
تنها انسان مرده تلاش می کند ثابت کند که زنده است.

سخنان قصار اشو
حقیقت را نمی توان خریداری کرد. هیچ راهی برای گرفتن حقیقت از دیگران نیست. حقیقت قابل انتقال نیست؛ تو باید خودت حقیقت را کشف کنی.
جملات اشو
مردم فقط از حقیقت می ترسند و نه از هیچ چیز دیگر.

سخنان کوتاه اشو
خود را همان گونه که هستی بشناس، بی هیچ ایده آلی، بی هیچ قضاوتی و بی هیچ سرزنشی.

سخنان اشو
دانستن چیزهایی در مورد حقیقت، شناخت حقیقت نیست و دانستن چیزهایی در مورد عشق، شناخت عشق نیست.

سخنان زیبا اشو
مردم، عاشق زندگی مرده، عاشق زندگی آرام و راحت هستند، اما به بهای آن، شور و هیجان، ماجراجویی و ذوق و شوق را از کف می دهند.

سخنان اشو
البته که سیاستمداران باید از دادن حق رأی به کودکان بترسند، زیرا کودکان همه چیز را می بینند و به ماهیت همه چیز پی می برند.

سخنان اشو
زندگی کردن خطرآفرین است و مردن بسیار راحت و آسوده.

 

 

Loading...
a
شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس
شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس
مشاهده بیشتر