پارس ناز پورتال

تبلیغات

سخن بزرگان با موضوع وجدان انسان ها

سخن بزرگان با موضوع وجدان انسان ها

سخن بزرگان با موضوع وجدان انسان ها 

کسی که دروغ می گوید و با گفتن اینکه همه ی مردم چنین نمی کنند،
برای خود عذری می تراشد، کسی است که با وجدان خود بر سر ستیز است
ژان پل سارتر
.
.
.
عذاب وجدان، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است
ویکتور هوگو
.
.
.
بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد که عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می کنند؛
کسانی که از عاطفه پیروی کنند، همیشه از خود شادمانند،
اما مردمی که در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند،
غالبأ از کرده ی خود پشیمان هستند
فرانسوا ولتر
.
.
.
اگر وجدان خویش را همانند اسبان آموزش داده باشیم،
به هنگام گاز گرفتن، بوسه ای نیز بر ما خواهد زد
نیچه

 

باید در کارها وجدان خود را راهنما قرار دهیم
و همان [ راهی ] را که وجدان به ما نشان می دهد، در پیش بگیریم
رالف والدو امرسون
.
.
.
در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده
ایمانوئل کانت
.
.
.
معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش
ارسطو
.
.
.
من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم
که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم،
دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است
آبراهام لینکلن
.

.
.
اغلب مردم فاقد وجدان فکری هستند !
نیچه
.
.
.
ما با عذاب وجدان خود بهتر کنار می آییم تا با سابقه و شهرت بد خود !
نیچه
.
.
.
وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید
جورج واشنگتن
.
.
.
ای وجدان، تو عامل بزرگی وجود انسان و اخلاقی بودن کارهای او هستی
و بدون تو چیزی در وجود خود احساس نمی کنم که مرا در جهانی برتر از حیوانات قرار دهد
ژان ژاک روسو
.
.
.
ندای وجدان را هیچ زمان از خود دور نسازید
ناپلئون بناپارت
.
.
.
هنر خوب است، اگر احساسات خوب را ترویج کند
احساسات هنگامی خوب است که شعور جداکننده ی نیک و بد به خوبی آنها حکم دهد
و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است
هنر جهانی یک محک درونی دارد که پا برجا و بی خطاست
و آن هم وجدان پاک نام دارد
لئو نیکولایویچ تولستوی

 

 

مطالب جنجالی سایت