پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

سخن بزرگان با موضوع وجدان انسان ها

سخن بزرگان با موضوع وجدان انسان ها

سخن بزرگان با موضوع وجدان انسان ها 

کسی که دروغ می گوید و با گفتن اینکه همه ی مردم چنین نمی کنند،
برای خود عذری می تراشد، کسی است که با وجدان خود بر سر ستیز است
ژان پل سارتر
.
.
.
عذاب وجدان، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است
ویکتور هوگو
.
.
.
بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد که عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می کنند؛
کسانی که از عاطفه پیروی کنند، همیشه از خود شادمانند،
اما مردمی که در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند،
غالبأ از کرده ی خود پشیمان هستند
فرانسوا ولتر
.
.
.
اگر وجدان خویش را همانند اسبان آموزش داده باشیم،
به هنگام گاز گرفتن، بوسه ای نیز بر ما خواهد زد
نیچه

 

باید در کارها وجدان خود را راهنما قرار دهیم
و همان [ راهی ] را که وجدان به ما نشان می دهد، در پیش بگیریم
رالف والدو امرسون
.
.
.
در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده
ایمانوئل کانت
.
.
.
معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش
ارسطو
.
.
.
من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم
که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم،
دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است
آبراهام لینکلن
.

.
.
اغلب مردم فاقد وجدان فکری هستند !
نیچه
.
.
.
ما با عذاب وجدان خود بهتر کنار می آییم تا با سابقه و شهرت بد خود !
نیچه
.
.
.
وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید
جورج واشنگتن
.
.
.
ای وجدان، تو عامل بزرگی وجود انسان و اخلاقی بودن کارهای او هستی
و بدون تو چیزی در وجود خود احساس نمی کنم که مرا در جهانی برتر از حیوانات قرار دهد
ژان ژاک روسو
.
.
.
ندای وجدان را هیچ زمان از خود دور نسازید
ناپلئون بناپارت
.
.
.
هنر خوب است، اگر احساسات خوب را ترویج کند
احساسات هنگامی خوب است که شعور جداکننده ی نیک و بد به خوبی آنها حکم دهد
و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است
هنر جهانی یک محک درونی دارد که پا برجا و بی خطاست
و آن هم وجدان پاک نام دارد
لئو نیکولایویچ تولستوی

 

 

Loading...
جراحی سینه باورنکردنی دختری برای رسیدن به سینه های بسیار بزرگ
جراحی سینه باورنکردنی دختری برای رسیدن به سینه های بسیار بزرگ
مشاهده بیشتر