"> شخصیت شناسی جالب از انگشتان دست

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

شخصیت شناسی جالب از انگشتان دست

شخصیت شناسی جالب از انگشتان دست

شخصیت شناسی جالب از انگشتان دست 

شخصیت شناسی از روی انگشتان دست مدت زیادی اسـت کـه استفاده میشود و طرفداران زیادی هم دارد. باهم این روش را بیاموزیم. در صورتی کـه دستان شـما مشابه عکس B اسـت شـما بسیار مطمئن هستید. در اینگونه افراد خطر ابتلا بـه سرطان کم اسـت و استخوان هاي بهتری دارند و کمتر دچار آرتروز زانو می‌شوند بـه ویژه خانمها .

 

آزمون شخصیت جدید همه ی ي ویژگی هاي ذاتی شـما را را آشکار میکند. این آزمون ویژگی هاي ذاتی را مقابل ویژگی هاي تربیتی بیان میکند.طبق مطالعات شـما میتوانید ویژگی هاي شخصیتی افراد رابا مقایسه طول انگشتان دست، بشناسید. این روش مناسب هنگامی اسـت کـه با دیگران ملاقات می‌کنید، بـه این طریق از ویژگی هاي شخصیت آن ها آگاه می‌شوید.

 

پس نگاهی بـه دستان خود «یا دست دوستان خود» بیاندازید و ببینید چـه چیزی بطور طبیعی درباره شـما درست اسـت.چناچه شکل دستان شـما شبیه عکس A اسـت این بدان معناست کـه شـما بسیار جذاب هستید و بسیار قاطع ودر شرایط خطر دارای روحیه اي تهاجمی می باشید.

 

ظاهراً افرادی کـه انگشت انگشتری آن ها بلندتر اسـت ، وضعیت مالی بهتری دارند. هم چنین بهتر اسـت این افراد توانایی هاي ورزشی خودرا افزایش دهند. همه ی این صفات بـه احتمال زیاد بدلیل افزایش قبل از تولد از تستوسترون اسـت.

 

در صورتی کـه دستان شـما مشابه عکس B اسـت شـما بسیار مطمئن هستید. در  اینگونه افراد خطر ابتلا بـه سرطان کم اسـت و استخوان هاي بهتری دارند و کمتر دچار  آرتروز زانو میشوند بـه ویژه خانمها .مطالعات نشان میدهد کـه افراد با انگشت انگشتری  کوتاهتر بیشتر از تنهایی لذت می‌برند اما قدردان اطرافیان خود هم هستند.

 

افرادی کـه دستانی مشابه عکس C دارند. این افراد هیچگونه درگیری و تعارض ندارند . صلح جو ، بـه خوبی سازماندهی شده و وفادارند. اینگونه اشخاص بسیار حساس و مراقب در روابطشان هستند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران