پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان 

جالب است بدانید که از روی شکل ابرو نیز می توان شخصیت افراد را شناخت و باید به شکل ابروهای آنان نگاه کنیم تا شخصیت شناسی را بر طبق زیر انجام دهیم. اگر چشم ها پنجره روح هستند ابروها قاب پنجره هستند و می توانند چیزهای زیادی در رابطه با شخصیت ما بگویند. با بدونیم همراه باشید تا این نظریه چهره شناسی را روی خودتان امتحان کنید.

 

ابروهای معمولی

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

ابروهایی که پهنا و فاصله متوسطی از هم داشته باشند نشاندهنده تعهد به ارزش های سنتی و کمال شخصیتی است. هیچ گاه برای نشان دادن ظاهر خوب کاری را انجام نمی دهید.

 

ابروهای خیلی بلند

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

کسانی که ابروهای بلندی دارند می توانند در مقابل هر استرسی مقاومت کنند و اجتماعی هستند. آن ها خستگی ناپذیر هستند و علائق خیلی زیادی دارند. اگر دارای این نوع ابرو هستید سعی می کنید مشکلات تان را خودتان به تنهایی حل کنید و به ندرت آن را با دیگران به اشتراک می گذارید.

 

ابروهای کوتاه

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

بسیار جزئی نگر و ریز بین هستید و همیشه روی حرف خودتان ثابت می مانید. دوست ندارید شنونده گله و شکایت های دیگران از زندگی باشید زیرا خودتان هم به سختی می توانید با مشکلات زندگی مبارزه کنید. اما با این حال مشکلات نمی توانند شما را از ادامه زندگی بازدارند.

 

ابروهای ضخیم

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

زمانی که هدفی را برای خودتان تعیین می کنید دیگر چیزی نمی تواند شما را از حرکت باز نگه دارد. طرز فکر دیگران نسبت به شما هیچ اهمیتی برایتان ندارد به همین همانگونه زندگی می کنید که دوست دارید.

 

ابروهای نازک

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

ابروهای خیلی نازک می تواند بیانگر ظرافت ذاتی باشد. بحث و درگیری جزء اولویت های شما نیست و تا جای ممکن از آن ها در زندگی دوری می کنید. شما یک شنونده عالی با روحی مهربان هستید.

 

ابروهای کمانی

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

کسانی که دارای ابروهای کمانی هستند در روابط روحیه بسیار حساسی دارند. شاید دیگران در اولین دیدار در مورد شما کاملا اشتباه کنند و شما را فردی خودخواه و مغرور ببینند اما واقعیت این است که به راحتی نمی توانید به کسی اعتماد کنید. در رابطه با ویژگی های شخصیتی، شما فردی کمال گرا و خود انتقادی هستید.

 

ابروهای کم قوس

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

کسانی که ابروهای کم قوس دارند به راحتی می توان به آن ها در هر شرایطی اعتماد کرد. این گونه افراد دارای شخصیت جذابی هستند و قادرند روابطی پایدار بسازند.

 

ابروهای هشتی

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

ابروهای هشتی نشاندهنده شخصیتی پر انرژی است. شما این استعداد را دارید که تمام موقعیت ها را ارزیابی کرده و زود تصمیم گیری کنید. این رفتار گاهی اوقات باعث می شود به نتایج نا مطلوبی برسید اما دیگران هیچوقت از همکاری و مشارکت با شما کسل نمی شوند. شما ذاتا رهبر هستید و از پذیرفتن مسئولیت شانه خالی نمی کنید.

 

ابروهای گرد

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

چنین ابروهایی نشانه مهربانی و توجه هستند. هرگز نسبت به مشکلات دیگران بی تفاوت نیستید و همیشه آماده کمک به دیگران هستید.

 

ابروهای صاف

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

ابروهای صاف و بی حالت بیانگر طرز فکر تحلیلی و تفکر منطقی است. در کارهایتان دچار اشتباه نمی شوید و با حقایقی که دیگران فرار می کنند مواجه می شوید و آن ها را می پذیرید.

 

ابروهای اریب

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

هر چه شرایط سخت تر باشد احساسات شما قوی تر می شود. شما روی افرادی که ملاقات می کنید تاثیری عمیق می گذارید. افرادی چون شما می دانند که از زندگی چه می خواهند و همیشه سریع ترین راه برای رسیدن به موفقیت را پیدا می کنند.

 

ابروهای بی رنگ

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ابروهای زنان

این مدل ابروها معمولا کمیاب هستند. این ابروها به قدری روشن هستند که به سختی میتوان شکل آن ها را تشخیص داد. شما روی قابلیت ها و توانایی های خودتان شک دارید و این باعث می شود کم رو و خجالتی باشید. پیشنهاد من به شما این است که شک و تردیدها را کنار بگذارید و بال های خود را به سوی پیشرفت باز کنید.ابروهای شما شامل کدام یک از موارد بالا می شود؟ آیا ویژگی های شخصیتی شما هم با موارد بالا همخوانی داشت یا نه؟

 

 

Loading...
ماجرای شب زفافی که به اورژانس کشیده شد +عکس
ماجرای شب زفافی که به اورژانس کشیده شد +عکس
مشاهده بیشتر