پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

شعر زیبای و خواندنی این کیست از مولانا

شعر زیبای و خواندنی این کیست از مولانا

شعر زیبای و خواندنی این کیست از مولانا 

حکایت خواندنی و کوتاه این کیست از مولانا بلخی که در سرودن اشعار عارفانه و عاشقانه سرآمد شاعران زبان پارسی هست.مولانا جلال‌ الدین محمد بلخی سرشناس به مولوی شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری هست. وی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد.

 

دیدار وی با شمس تبریزی در سال 642 هجری قمری انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تذهیب باطن پرداخت. وی در سال 672 هجری قمری در قونیه وفات یافت

 

این کیست این این کیست این این یوسف ثانی هست این
خضر هست و الیاس این مگر یا آب حیوانی هست این
این باغ روحانی هست این یا بزم یزدانی هست این
سرمه سپاهانی هست این یا نور سبحانی هست این
آن جان جان افزاست این یا جنت المأواست این
ساقی مفید ماست این یا باده جانی هست این
تنگ شکر را ماند این سودای سر را ماند این
آن سیمبر را ماند این شادی و آسانی هست این
امروز مستیم اي پدر توبه شکستیم اي پدر
از قحط رستیم اي پدر سال جاری ارزانی هست این
اي مطرب داووددم آتش بزن در رخت غم
بردار بانگ زیر و بم کاین وقت سرخوانی هست این
مست و مضطرب توام موقوف حکم توام
اسحاق قربان توام این عید قربانی هست این
رستیم از خوف و رجا عشق از کجا شرم از کجا
اي خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانی هست این
گل‌هاي سرخ و زرد بین آشوب و بردابرد بین
در قعر دریا گرد بین موسی عمرانی هست این
هر جسم را جان می‌کند جان را خدادان میکند
داور سلیمان می‌کند یا حکم دیوانی هست این
اي عشق قلماشیت گو از عیش و خوش باشیت گو
کس می نداند حرف تو گویی که سریانی هست این
خورشید رخشان می‌رسد مست و خرامان میرسد
با گوی و چوگان میرسد پادشاه می دانی هست این
هر جا یکی گویی بود در حکم چوگان می دود
چون گوی شو بی‌دست و پا هنگام وحدانی هست این
گویی شوی بی‌دست و پا چوگان او پایت شود
در پیش پادشاه می دوی کاین سیر ربانی هست این
آن آب بازآمد به جو بر سنگ زن حالا سبو
سجده کن و چیزی مگو کاین بزم سلطانی هست این

 

 

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X
لخت شدن زنان روبروی دوربین در آیرس آرژانتین + (تصاویر زنان لخت)
لخت شدن زنان روبروی دوربین در آیرس آرژانتین + (تصاویر زنان لخت)
مشاهده بیشتر