پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

شعر زیبای و خواندنی این کیست از مولانا

شعر زیبای و خواندنی این کیست از مولانا

شعر زیبای و خواندنی این کیست از مولانا 

حکایت خواندنی و کوتاه این کیست از مولانا بلخی کـه در سرودن اشعار عارفانه و عاشقانه سرآمد شاعران زبان فارسی هست.مولانا جلال‌ الدین محمد بلخی سرشناس بـه مولوی شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری هست. وی درسال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد.

 

دیدار وی با شمس تبریزی درسال 642 هجری قمری انقلابی در وی پدید آورد کـه موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و بـه مراقبت نفس و تذهیب باطن پرداخت. وی درسال 672 هجری قمری در قونیه وفات یافت

 

این کیست این این کیست این این یوسف ثانی هست این
خضر هست و الیاس این مگر یا آب حیوانی هست این
این باغ روحانی هست این یا بزم یزدانی هست این
سرمه سپاهانی هست این یا نور سبحانی هست این
آن جان جان افزاست این یا جنت المأواست این
ساقی مفید ماست این یا باده جانی هست این
تنگ شکر را ماند این سودای سر را ماند این
آن سیمبر را ماند این شادی و سهولت هست این
امروز مستیم ای پدر توبه شکستیم ای پدر
از قحط رستیم ای پدر سال جاری ارزانی هست این
ای مطرب داووددم آتش بزن در رخت غم
بردار بانگ زیر و بم کاین وقت سرخوانی هست این
مست و مضطرب توام موقوف حکم توام
اسحاق قربان توام این عید قربانی هست این
رستیم از خوف و رجا عشق از کجا شرم از کجا
ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانی هست این
گل‌هـای سرخ و زرد بین آشوب و بردابرد بین
در قعر دریا گرد بین موسی عمرانی هست این
هر جسم را جان می کند جان را خدادان میکند
داور سلیمان می کند یا حکم دیوانی هست این
ای عشق قلماشیت گو از عیش و خوش باشیت گو
کس می نداند حرف تـو گویی کـه سریانی هست این
خورشید رخشان می رسد مست و خرامان میرسد
با گوی و چوگان میرسد سلطان میدانی هست این
هر جا یکی گویی بود در حکم چوگان می دود
چون گوی شو بی‌دست و پا هنگام وحدانی هست این
گویی شوی بی‌دست و پا چوگان او پایت شود
در پیش سلطان می دوی کاین سیر ربانی هست این
آن آب بازآمد بـه جو بر سنگ زن حالا سبو
سجده کن و چیزی مگو کاین بزم سلطانی هست این

 

 

برچسب‌ها: