پارس ناز پورتال

تبلیغات

شقایق فراهانی با مانتوی کویین چه کرد؟

مجموعه : اخبار سینما
شقایق فراهانی با مانتوی کویین چه کرد؟

شقایق فراهانی با مانتوی کویین چه کرد؟ 

مانتوهای کویین اخیرا در بازار لباس ایران مد شده اند و در فضای بیرون و در شهر می توان این مانتو را بر تن خیلی ها دید.شقایق فراهانی اما واکنش جالبی نسبت به این مانتوها داشته است.

 

 موردی که امروزه درحال فراگیر شدن است و واقعاً تأسف برانگیز است موضوع مانتوهای پشت نویسی شده است که کنترل این وضع اقدام به‌موقع می‌طلبد متأسفانه نوعی از مانتوها در حال مد شدن است که شعارهای اغلب مستهجن و با مفاهیم بسیار سخیف به زبان انگلیسی پشت آن نوشته شده است یا طراحی‌هایی که جز جلب توجه چشمان ناپاک هیچ هدف دیگری برایشان متصور نیست!

 

در ادامه عکسی که شقایق فراهانی در این رابطه منتشر کرد را مشاهده میکنید:

شقایق فراهانی با مانتوی کویین چه کرد؟