پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی 

 

با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز.

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 

 دوری و دوستی

 

**** ضرب المثل در مورد دوست ****

 

تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 

دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند.

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست

 

با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 

دوستیِ خاله خرسه

 

**** جدیدترین ضرب المثل در مورد دوست ****

 

هرچه از دوست مي رسد، نيكوست.

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 

دوستان وفادار بهتراز خويشند.

 

**** ضرب المثل درمورد دوستی ****

 

هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می‌شوند.

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 

آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.

 

**** ضرب المثل در مورد دوست و دوستی ****

 با دوست چو بد کنی، شود دشمن تو.

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 

دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی

 

**** ضرب المثل در مورد دوست خوب ****

 به عالمی نفروشیم مویی ازسر دوست.

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 

وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری، به دوستانش نگاه کن.

 

**** ضرب المثل در مورد دوست خوب ****

 

دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را.

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 دشمن دانا به ازنادان دوست.

 

**** ضرب المثل در رابطه با دوست ****

 چون کوی دوست هست، به صحرا چه حاجت است.

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 

دوستان را دل نوازي كن كه جانبازي كنند.

 

**** ضرب المثل درباره دوست ****

 

دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را.

 

ضرب المثل های زیبا درباره دوست و دوستی

 

دوستی وصله شده‌ به ندرت به کیفیت سابق باز می‌گردد.