پارس ناز پورتال

تبلیغات

عارفانه ترین اس ام اس فلسفی با معنا

عارفانه ترین اس ام اس فلسفی با معنا

عارفانه ترین اس ام اس فلسفی با معنا 

به کجا نگاه میکنی؟

زندگی ثانیه ایست وسعت ثانیه را می فهمی؟ ؟؟
هیچکس تنها نیست ما خدا را داریم !!
می شود با یادش همچو نسیم
بال در بال پرستو
بوسه بر قلب شقایق ها زد و زیبا زیست …

 

__________ اس ام اس فلسفی و پر معنی ____________

 

دست خود را یک دقیقه روی اجاق داغ بگذارید:
به نظرتان یک ساعت خواهد آمد !!!
یک ساعت در کنار دختری زیبا بنشینید:
به نظرتان یک دقیقه خواهد آمد !!
این یعنی نسبیت انیشتن … !!

 

____________ اس ام اس فلسفی و پر معنی ___________

 

خدایا هر کس بیادم هست :
بیادش باش..
اگر کنارم نیست:
کنارش باش…
اگر تنهاست:
پناهش باش…
و اگر غم داشت:
غمخوارش باش …

 

____________ اس ام اس فلسفی و پر معنی ___________

 

امید داشتن همیشه خوب نیس …
گاهی باید امیدتو نسبت به یه چیزایی کاملا از دست بدی
بلکه بتونی یه کم راحت تر زندگی کنی … !!

 

____________ اس ام اس فلسفی و پر معنی ___________

 

وقتی کسی رو ناراحت میکنی..
فقط خودت میتونی آرومش کنی..
مثل مار که…
وقتی نیش میزنه پاد زهرشو از خودش میگیرن …

 

____________ اس ام اس فلسفی و پر معنی ___________

 

انسان هایی که بدترین گذشته را داشته‌اند

قابلیت ساختن بهترین آینده را دارند …

 

____________ اس ام اس فلسفی و پر معنی ___________

 

ضعیف مشخصه کسی است که
با هر شکستی بینش او نیز عوض شود ..

 

____________ اس ام اس فلسفی و پر معنی ___________

 

آدمای حسود به هیچ جا نمیرسن
همشم چشمشون به دست این و اونه
از همه پیشرفت بیشتری دارن
اما پیشرفتای خودشون نمیبینن …

 

____________ اس ام اس فلسفی و پر معنی ___________

 

زندگی …
خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی…
حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی…
باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی…
ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی…
فهم نفهمیدن هاست ..

 

____________ اس ام اس فلسفی و پر معنی ___________

 

اگه کسی درکتون نمیکنه
تنها راهش اینه که همون بلا رو سرش در بیارین
تا درکتون کنه …