پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عصبانیت و گیر دان به افراد پیرامون

عصبانیت و گیر دان به افراد پیرامون

عصبانیت و گیر دان به افراد پیرامون 

وقتی درگیری ذهنی داریم یا عصبانی هستیم،طبق معمول بـه افراد نزدیک در زندگیمان گیر می‌دهیم آن هم بی جهت و بی مورد. شاید برای تعداد زیادی از مـا پیش آمده کـه وقتی خشمگین هستیم بـه دیگران گیر میدهیم. دراین پست بعلت و درمان گیر دادن در زمان عصبانیت میپردازیم.

 

چطور عصبانیت خودرا بر سر دیگران خالی نکنیم؟
خیلی وقت ها برای شـما هم پیش آمده کـه از دست کسی یا در مورد موضوعی ناراحت هستید،اما همان لحظه نتوانستید ناراحتی خودرا بروز دهید.دراین زمان تعداد زیادی از افراد بـه محض مواجه با کسی عصبانیت خودرا سر او خالی کردهیا بی دلیل بـه موضوعی ساده توجه نشان داده و بـه اصطلاح عوام الکی گیر میدهند.

 

این موضوع در میان زوجین جوان در سنین اولیه ازدواج کـه هنوز با اخلاقیات هم آشنا نیستندیا نمی‌دانند کـه در برابر رفتار خاص همسرشان چـه واکنشی نشان دهند، بیشتر دیده میشود.اغلب افراد مشکلات یا خستگی کار و ترافیک را از محیط بیرون با خود بـه خانه می آورند،خانم خانه از این شکایت میکند کـه همسرش بعد از برگشت بـه منزل بدون دلیل بـه موضوعی واکنش نشان داده

 

و خشمگین بودن خودرا سر او خالی میکند.این موضوع در خانمها اغلب بـه شکل غر زدن و گیر دادن هاي کلامی و سوال پیچ کردن هاي بی مورد اتفاق میوفتد.

 

باهوش ها کمتر بـه دیگران گیر می‌دهند
شاهمردای روان‌شناس و مشاور خانواده، با بیان این کـه خالی کردن خشم، هیجان هاي عصبی و بـه اصطلاح گیردادن،ریشه روانشناسی دارد، افزود: دراین علم یک مکانیسم دفاعی بنام جابجایی وجوددارد کـه فرد تکانه یا هیجان درونی خود مانند خشم رابه دیگری منتقل کردهیا بـه عبارتی عصبانیت خودرا سر او خالی می‌کند.

 

هر چـه فرد خودشناسی و خودآگاهی اش کمتر باشد احتمال استفاده او از این مکانیسم دفاعی بیشتر اسـت،البته این موضوع بـه هوش هیجانی نیز مرتبط بوده، زیرا یکی از فاکتورهای هوش هیجانی آگاهی ازهیجانات و رصد آنها اسـت.افرادی کـه هوش هیجانی فعال تری دارند، سرنخ هیجانات خودرا میدانند.

 

فردی با هوش هیجانی فعال هنگام عصبانیت میداند کـه ممکن اسـت هیجان خودرا بر روی فرد مقابل یاهمسرش تخلیه کند بهمین دلیل سعی میکند با راهکار مناسب از انجام اینکار اجتناب کند.آتو دست فرد خشمگین ندهیدشاهمرادی با اشاره بـه یکی از بهترین راهکارها برای این کـه وقتی خشمگین میشویم کمتر بـه دیگران گیر بدهیم،

 

افزود: باید سعی کنیم بـه احساسات و هیجانات خود اشراف داشته باشیم ودر این زمان بـه همسر و سایر اعضای خانواده از احساس خود حرف زده و بـه آنها بگوییم تا نیم ساعت با مـن صحبت نکرده و از جملات تحریک کننده کـه خشم را زیاد میکند استفاده نکرده و مدام مـن را سوال پیچ نکنید و صبر کرده تا عصبانیت مـن فروکش کند.

 

خشمگین میشویم چرا بـه دیگران گیر می‌دهم؟علت و درمان گیر دادناگر فکر میکنید همسرتان از جای دیگری ناراحت و عصبی استو در دسترس خشم او هستید سعی کنید از دامن زدن بـه این حالت و تحریک کردن او اجتناب کردهو تا فروکش کردن عصبانیتش از همسرتان فاصله بگیرید

 

و سر یک فرصت مناسب حتماً با او در مورد رفتارش صحبت کنید، اما نکته مهم این اسـت کـه نباید بگذارید این موضوع بـه دست فراموشی سپرده شود.

 

نظارت خشم و عصبانیت
آتو دست فرد عصبی ندهید
راهکارهای اورژانسی برای فروکش کردن عصبانیت
در تعداد زیادی از موارد بـه حدی عصبی و مضطرب هستیم کـه بـه حد انفجار رسیده ایم.

 

دراین موارد بـه محض این کـه با فردی مواجه شده با یک جرقه عصبانیت خودرا بر سر او خالی میکنیم.اما راهکارهای اورژانسی در علم روانشناسی وجوددارد کـه مانند آبی بر روی آتش این حالت شـما را ازبین می‌برد.
شاهمردای با اشاره بـه راهکار سریع فروکش کردن عصبانیت

 

دراین لحظات افزود: سعی کنید محیط مورد نظر را ترک کرده وکمی قدم بزنید، خوردن یک لیوان آب سرد، دوش گرفتن و تمرکز بر روی افکار مثبت از راهکار هاي موثر و سریع در بازرسی عصبانیت و خشم اسـت.عده اي از افراد فوران خشمشان بـه حدی زیاد اسـت کـه بـه محض عصبی شدن،عصبانیت خودرا بر روی دیگران تخلیه کرده و بدون دلیل بـه همه ی گیر میدهند،این افراد حتی خشم خودرا نمی‌توانند با راهکارهای اورژانسی نظارت کنند.

 

این اشخاص مانند مبتلایان بـه اختلال دو قطبی نباید خوددرمانی کردهوباید از کمک هاي تخصصی روانشناسی و روانپزشکی استفاده می‌کنند.نگذارید رفتارهای غلط بـه دست فراموشی سپرده شوداین مشاور خانواده با اشاره بـه یکی از اشتباهات زوجین گفت: دراین موارد وقتی خشم همسر فروکش میکند،

 

اغلب بجای صحبت کردن و با فراموش شدن این رفتار غلط باعث می شوندکه برخوردهای اشتباه همسر در آینده دوباره تکرار شود.دراین زمان با صحبت منطقی همسرتان را متوجه رفتار غلط و عصبانیت ناگهانی بی دلیلش کنید.همسران نیز باید با فهمیدن رفتار غلط از طرف مقابل خود عذرخواهی کردهو سعی کنند روی این برخوردها و نیاوردن عصبانیت خود در محیط خانه تمرین کنند.

 

 

برچسب‌ها: